Μόνο ηλεκτρονικά η εξυπηρέτηση στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση

by KORINA KAFETZOPOULOU

Τελευταία Ενημέρωση:

Στο πλαίσιο ενίσχυσης των έκτακτων μέτρων για την πρόληψη και την προστασία του πληθυσμού από την εξάπλωση του κορωνοϊού COVID-19, και λαμβάνοντας υπόψη τα διαλαμβανόμενα της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α’ 55/2020) και τις συνθήκες επιτακτικής ανάγκης που έχουν δημιουργηθεί, η Συντονίστρια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης  αποφασίζει τον περιορισμό λειτουργίας όλων των υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης σε όλη την Κρήτη.

  1. Όλες οι Υπηρεσίες θα παραμείνουν λειτουργικές αλλά κλειστές στην εξυπηρέτηση των πολιτών με φυσική παρουσία στους χώρους εργασίας. Οι Προϊστάμενοι των οργανικών μονάδων θα καθορίσουν τον τρόπο παραλαβής των δικαιολογητικών για υποθέσεις αρμοδιότητας τους και θα αναρτήσουν σχετική ανακοίνωση στην είσοδο των υπηρεσιών τους, για την άμεση ενημέρωση των εξυπηρετούμενων πολιτών.
  2. Σε κάθε Υπηρεσία θα τηρείται στο ακέραιο το ωράριο εργασίας αλλά, με ευθύνη των Διευθυντών, ρυθμίζεται ο αριθμός των υπαλλήλων που πρέπει να παρίστανται καθημερινά στα γραφεία με εκ περιτροπής εργασία.  Κατά περίπτωση, οι Προϊστάμενοι όλων των οργανικών μονάδων, και σε συνεργασία με τη Δ/νση Πληροφορικής και Επικοινωνιών, διασφαλίζουν την εξ’ αποστάσεως παροχή εργασίας με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων.
  3.  Οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται από την ιστοσελίδα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, https://www.apdkritis.gov.gr/el, για όλα τα τηλέφωνα και emails επικοινωνίας με τις διοικητικές δομές του φορέα σε όλη την Κρήτη. Παρακαλούνται να έρχονται σε επαφή για τις υποθέσεις τους μόνο μέσω τηλεφωνικών και ηλεκτρονικών μέσων και δια αλληλογραφίας.

Σταθμίζοντας την υποχρέωση για την προστασία της υγείας των δημόσιων λειτουργών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, που έρχονται καθημερινά σε επαφή με δεκάδες πολίτες, καθώς και την ανάγκη θωράκισης του πληθυσμού απέναντι στον κορωνοϊό COVID-19, αλλά και την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση του Δημόσιου συμφέροντος, λαμβάνουμε από σήμερα έκτακτα μέτρα, όπως αναλυτικά περιγράφονται παραπάνω και σε συνεχή συνεννόηση με τους Διευθυντές των Υπηρεσιών μας.

Πρέπει όλοι να επιδείξουμε, τόσο σε προσωπικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο, τη δέουσα σοβαρότητα και υπευθυνότητα για να ανακόψουμε την επιδημική εξάπλωση της ασθένειας και να προστατεύσουμε τον εαυτό μας και το συνάνθρωπο μας. Αυτό είναι το εθνικό στοίχημα για να προσπεράσουμε την κρίση γρήγορα και ανώδυνα!    

Related Articles