Ηλεκτρονικά οι πράξεις βεβαίωσης οφειλής από τον e- ΕΦΚΑ

Τελευταία Ενημέρωση:

Ηλεκτρονικά θα εκδίδονται οι πράξεις βεβαίωσης οφειλής από τον e- ΕΦΚΑ σύμφωνα με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Γιάννη Βρούτση.

Ειδικότερα οι Πράξεις Βεβαίωσης Οφειλής – Πράξεις Επιβολής εισφορών (Π.Β.Ο. – Π.Ε.Ε.) και οι Πράξεις Βεβαίωσης Οφειλής – Πράξεις Επιβολής Πρόσθετου Τέλους (Π.Β.Ο. – Π.Ε.Π.Τ.), που εκδίδονται ηλεκτρονικά κατά το μηχανογραφικό έλεγχο σύγκρισης Δηλωθεισών και Καταβληθεισών Ασφαλιστικών Εισφορών για κάθε προηγούμενη μισθολογική περίοδο, φέρουν τα εξής στοιχεία:

Α. Τα στοιχεία του Ασφαλιστικού Φορέα και της Υπηρεσίας του e- ΕΦΚΑ που εκδίδει την πράξη (επωνυμία Ασφαλιστικού Φορέα, αρμόδια Υπηρεσία του e- ΕΦΚΑ, ταχυδρομική Διεύθυνση και Στοιχεία Επικοινωνίας).
Β. Τα στοιχεία του εργοδότη (Φυσικού ή Νομικού Προσώπου) σε βάρος του οποίου συντάσσεται το σύνολο των οφειλόμενων εισφορών και προσθέτων τελών, καθώς και την χρονική περίοδο στην οποία ανάγονται.
Γ. Την ημερομηνία της έκδοσης και την υπογραφή του αρμοδίου οργάνου.
Οι Πράξεις Βεβαίωσης Οφειλής (ΠΒΟ) Μη Μισθωτών που εκδίδονται ηλεκτρονικά και αναρτώνται στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες e-ΕΦΚΑ. φέρουν τα εξής στοιχεία:
Α. Τα στοιχεία του Ασφαλιστικού Φορέα και της αρμόδιας Υπηρεσίας του e-ΕΦΚΑ που εκδίδει την πράξη (επωνυμία Ασφαλιστικού Φορέα, αρμόδια Υπηρεσία, Ταχυδρομική Διεύθυνση και Στοιχεία Επικοινωνίας).
Β. Τα ασφαλιστικά στοιχεία του οφειλέτη (Φυσικού Προσώπου), σε βάρος του οποίου συντάσσεται, καθώς και τη χρονική περίοδο στην οποία ανάγονται αυτές.
Γ. Την ημερομηνία της έκδοσης και την υπογραφή του αρμόδιου οργάνου.

Αρμόδιο όργανο για την υπογραφή των πράξεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά

Οι Πράξεις που εκδίδονται ηλεκτρονικά κατά το μηχανογραφικό έλεγχο σύγκρισης Δηλωθεισών και Καταβληθεισών Ασφαλιστικών Εισφορών, φέρουν την υπογραφή του εκάστοτε Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Εισφορών Μισθωτών, της Γενικής Διεύθυνσης Εισφορών, της Κεντρικής Υπηρεσίας του e-ΕΦΚΑ.

Οι Πράξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 1 που εκδίδονται ηλεκτρονικά κατά το μηχανογραφικό έλεγχο σύγκρισης Δηλωθεισών και Καταβληθεισών Ασφαλιστικών Εισφορών και αφορούν Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., φέρουν την υπογραφή του εκάστοτε Προϊσταμένου της αντίστοιχης Διεύθυνσης Κύριας Ασφάλισης και Εισφορών Δημοσίου Τομέα της Γενικής Διεύθυνσης Εισφορών της Κεντρικής
Υπηρεσίας του e-ΕΦΚΑ.

Οι Πράξεις Βεβαίωσης Οφειλής Μη Μισθωτών που εκδίδονται μετά από μηχανογραφικό έλεγχο κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 1 φέρουν την υπογραφή του εκάστοτε Προϊσταμένου Διεύθυνσης Εισφορών Μη Μισθωτών της Γενικής Διεύθυνσης Εισφορών της Κεντρικής Υπηρεσίας του e-ΕΦΚΑ.

Επίδοση πράξεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά

Οι Πράξεις Βεβαίωσης Οφειλής – Πράξεις Επιβολής Εισφορών (Π.Β.Ο. – Π.Ε.Ε.) και οι Πράξεις Βεβαίωσης Οφειλής – Πράξεις Επιβολής Πρόσθετου Τέλους
(Π.Β.Ο. – Π.Ε.Π.Τ.), που εκδίδονται κατά τον μηχανογραφικό έλεγχο σύγκρισης Δηλωθεισών και Καταβληθεισών Ασφαλιστικών Εισφορών, επιδίδονται ηλεκτρονικά μέσω ανάρτησης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ στις οποίες έχουν πρόσβαση με χρήση των προσωπικών τους κωδικών οι εργοδότες. Ως ημερομηνία επίδοσης των Πράξεων, θεωρείται η ημερομηνία ηλεκτρονικής πρόσβασης του εργοδότη στην εφαρμογή, η οποία καταγράφεται ηλεκτρονικά και μπορεί να αποτυπωθεί εγγράφως.
Οι Πράξεις Βεβαίωσης Οφειλής (ΠΒΟ) Μη Μισθωτών εκδίδονται ηλεκτρονικά και αναρτώνται στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες e-ΕΦΚΑ στις οποίες οι ασφαλισμένοι έχουν πρόσβαση, με χρήση των προσωπικών τους κωδικών. Ως ημερομηνία επίδοσης της Πράξης Βεβαίωσης Οφειλής θεωρείται η ημερομηνία ηλεκτρονικής πρόσβασης του ασφαλισμένου στην εφαρμογή, η οποία καταγράφεται ηλεκτρονικά και μπορεί να αποτυπωθεί εγγράφως.

Αμφισβήτηση του περιεχομένου των πράξεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά

Σε περίπτωση αμφισβήτησης του περιεχομένου των Πράξεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, υποβάλλεται ενδικοφανής προσφυγή (ένσταση) στην Τοπική Διοικητική Επιτροπή (Τ.Δ.Ε.) της αρμόδιας
Υπηρεσίας e-ΕΦΚΑ εντός τριάντα (30) ημερών από την επομένη της ημερομηνίας ηλεκτρονικής επίδοσης των Πράξεων, που γίνεται κατά τις διατάξεις του προηγούμενου άρθρου.

Η άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγής (ένστασης) κατά των πράξεων των παραγράφων του άρθρου 1, δεν αναστέλλει τη βεβαίωση και την είσπραξη των εισφορών που καταλογίστηκαν όπως προκύπτει από το άρθρο 101 παρ. 11 του ν. 4172/2013 και την υπ’ αριθμ. Φ.80000/οικ.25379/312/2013 (Β΄2699) υπουργική απόφαση.

πηγή: https://www.dikaiologitika.gr/

Related Articles

Το fonimaleviziou.gr χρησιμοποιεί cookies για να διασφαλίσει ότι θα έχετε την καλύτερη εμπειρία στην επίσκεψη σας. Διαβάστε εδώ περισσότερα για την Πολιτική Απορρήτου Προσωπικών Δεδομένων Αποδέχομαι Περισσότερα...