Επαναληπτικός δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός για το κυλικείο της Ροδιάς

by litsa TSANTIRAKI

Τελευταία Ενημέρωση:

Περιληπτική Διακήρυξη Επαναληπτικού Πλειοδοτικού Διαγωνισμού Σχολικού Κυλικείου

 Τετάρτη, 15/07/2020

Αριθ. Πρωτ:  404/08.07.2020
ΑΔΑ: 6Ο62ΟΛ5Γ-ΙΨΚ

Η Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή του Δήμου Μαλεβιζίου με την με αρ. 46/2020 απόφασή της, προκηρύσσει επαναληπτικό δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση του κυλικείου του Δημοτικού Σχολείου Ροδιάς Δήμου Μαλεβιζίου, σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 64321/Δ4/16-05-2008 (ΦΕΚ 1003 τ. Β΄/30.05.2008) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και με την ΚΥΑ Φ2/1553/129578/Δ1(ΦΕΚ 2646/τ.Β΄/25.08.2016).

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων-προσφορών από τους ενδιαφερόμενους είναι από 08/07/2020 έως 27/07/2020.  Ο διαγωνισμός θα γίνει δημόσια στο Δημαρχείο Μαλεβιζίου στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, την Δευτέρα  27  Ιουλίου  2020 και ώρα 12:00 μ.μ., ώρα λήξης κατάθεσης των προσφορών.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά πρόσωπα, δημοτικά νομικά πρόσωπα καθώς και πολίτες των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γνώστες της Ελληνικής γλώσσας.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό καταβάλλεται ποσό εγγύησης τουλάχιστον 300 Ευρώ ή αντίστοιχη εγγυητική επιστολή και έγγραφη οικονομική προσφορά που εμπεριέχει το προσφερόμενο ποσό σε ευρώ για κάθε μαθητή, η οποία θα τοποθετείται σε ξεχωριστό από τα άλλα δικαιολογητικά κλειστό αδιαφανή φάκελο.

 Το ελάχιστο ποσό προσφοράς από τους ενδιαφερομένους ορίζεται στα 4 Ευρώ ανά μαθητή ετησίως (189 εργάσιμες ημέρες) και θα αποτελεί ποσό εκκίνησης κατά τη διαδικασία του σχετικού διαγωνισμού.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής τηλ.: 2813-400633 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, απ’ όπου μπορούν και να λαμβάνουν αντίγραφο της αναλυτικής διακήρυξης και των σχετικών ΚΥΑ.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΕΠΤΑΜΗΝΙΤΑΚΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ

Related Articles

Το fonimaleviziou.gr χρησιμοποιεί cookies για να διασφαλίσει ότι θα έχετε την καλύτερη εμπειρία στην επίσκεψη σας. Διαβάστε εδώ περισσότερα για την Πολιτική Απορρήτου Προσωπικών Δεδομένων Αποδέχομαι Περισσότερα...