Θ. Κύρκος: Ζητά ενημέρωση από το δήμο για την αξιοποίηση των πηγών Αλμυρού

Petite Perle 300×250

 Με επιστολή του προς τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Μαλεβιζίου Σπύρο Καλλέργη, ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης του Δήμου Μαλεβιζίου Θανάσης Κύρκος, ζητά συζήτηση και ενημέρωση στο Δημοτικό Συμβούλιο αναφορικά με την αξιοποίηση των υφάλμυρων πηγών του Αλμυρού στα πλαίσια υλοποίησης δράσης από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης.

Συγκεκριμένα στην επιστολή αναφέρονται τα εξής:   

" Κύριε Πρόεδρε,  

Η Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης  με τίτλο «Συγκριτική τεχνικοοικονομική αξιολόγηση για την αξιοποίηση των  υφάλμυρων πηγών: Αλμυρός Ηρακλείου, Αλμυρός Αγ. Νικολάου και Μαλαύρας», προχωρά στην υλοποίησή  της και έχει αναρτήσει προς διαβούλευση το 2ο παραδοτέο τεύχος της.

Στο συγκεκριμένο προς διαβούλευση παραδοτέο, παρατίθενται οι λύσεις αξιοποίησης κάθε υφάλμυρης πηγής και  αναπτύσσεται μέθοδος βαθμολόγησης,  έτσι ώστε να είναι δυνατή η ιεράρχησή τους. 

Παράλληλα με τη διαδικασία διαβούλευσης, η οποία θα διαρκέσει έως 30/11/2020, θα πραγματοποιηθεί βαθμολόγηση των λύσεων από αξιολογητές – βαθμολογητές, οι οποίοι έχουν οριστεί από συναφείς με το αντικείμενο ή και την περιοχή Φορείς.

Η όλη διαδικασία είναι δυναμική και θα διαμορφώσει το τελικό παραδοτέο, το οποίο θα περιλαμβάνει την τελική πρόταση για την ιεράρχηση των έργων αξιοποίησης κάθε υφάλμυρης πηγής, όπως θα προκύψει μετά τη διαβούλευση.

Δεδομένης της σοβαρότητας του θέματος καθώς και της διαχρονικής σημασίας της που έχει για το Δήμο μας και την ευρύτερη περιοχή, η αξιοποίηση των υφάλμυρων πηγών του Αλμυρού, παρακαλώ όπως εισάγεται το ανωτέρω θέμα προς συζήτηση στην επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μαλεβιζίου, προκειμένου να γίνει ενημέρωση –  συζήτηση και να εκφραστούν οι απόψεις του συνόλου των μελών του ΔΣ γύρω από το σημαντικό αυτό θέμα.

Στη διάθεσης για οποιαδήποτε συνεργασία.

(Σημ: Από το Δήμο Μαλεβιζίου και τη ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου συμμετέχουν εκπρόσωποι -βαθμολογητές και για το λόγο αυτό παρακαλώ όπως κληθούν στο Δημοτικό Συμβούλιο για να ενημερώσουν τα μέλη του για το θέμα.)"

Ροή ειδήσεων - ΡΟΗ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ