Ερώτηση ΚΚΕ : “Για την εγγραφή των σωματείων στο «Μητρώο Αθλητικών Σωματείων» της Γ.Γ.Α. “

by fonimaleviziou.gr

Τελευταία Ενημέρωση:

Με βάση τη μέχρι σήμερα εικόνα παρουσιάζεται μεγάλη καθυστέρηση στον έλεγχο των αιτήσεων
των σωματείων για το «Μητρώο Αθλητικών Σωματείων». Η καθυστέρηση αυτή υπάρχει την ίδια
στιγμή που τα σωματεία έχουν περιέλθει σε δεινή θέση, με αφορμή και την κρίση του κορονοϊού, που
πρόσθεσε περαιτέρω δυσκολίες στην ήδη οριακή κατάσταση λειτουργίας τους, μαζί με τα ασφυκτικά
χρονικά και γραφειοκρατικά πλαίσια που έχετε ορίσει για την εγγραφή στο μητρώο.
Και ενώ οι άνθρωποι των σωματείων από τον Μάιο τρέχουν για να ξαναμαζέψουν τα
δικαιολογητικά έγγραφα για την εγγραφή στο μητρώο ξοδεύοντας χρόνο και χρήμα, σήμερα, κανένα
σωματείο δεν φαίνεται ελεγμένο στην ανάρτηση της ΓΓΑ. Ιδιαίτερα αυτά τα οποία κατέθεσαν στην
πρώτη φάση μέχρι αρχές Σεπτέμβρη.
Η διαδικασία περιπλέκεται, αφού η εταιρεία που της ανατέθηκε, με απ’ ευθείας ανάθεση, το
μητρώο δεν έχει κάνει μέχρι στιγμής, τουλάχιστον όπως φαίνεται, κανένα έλεγχο και τα σωματεία δεν
γνωρίζουν αν είναι τελικά εντάξει με όλα τα έγγραφα που έπρεπε να προσκομίσουν. Πόσο μάλλον
όταν η διαδικασία υποβολής προβλέπει για ορισμένα έγγραφα ( π.χ. βεβαιώσεις Περιφέρειας)
διάρκεια τρίμηνου. Έτσι μπορεί σωματεία που έχουν καταθέσει τα δικαιολογητικά από τον Μάιο να
απειλούνται ως εκπρόθεσμα .
Επίσης, σωματεία που καλλιεργούν πολλά αθλήματα και έχουν αναφορά -άρα και δικαίωμα
ψήφου- σε πάνω από μια Ομοσπονδίες δεν γνωρίζουν εάν έχουν έλλειψη εγγράφων και σε ποια
Ομοσπονδία, με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν να απολέσουν το δικαίωμα ψήφου στις εκλογικές
διαδικασίες.
ΕΡΩΤΑΤΑΙ η κ. Υπουργός:
 Ποιος είναι ο συνολικός αριθμός των αιτήσεων εγγραφής των σωματείων στο «Μητρώο
Αθλητικών Σωματείων» της Γ.Γ.Α και πόσες από αυτές έχουν ελεγχθεί και εγκριθεί;
 Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί, με δεδομένο ότι το χρονικό διάστημα διεξαγωγής των
αρχαιρεσιών στις εθνικές αθλητικές Ομοσπονδίες αρχίζει τον Νοέμβριο, προκειμένου να διασφαλιστεί
ότι δεν θα υπάρχει σωματείο που θα απολέσει το δικαίωμα ψήφου, ενώ έχει καταθέσει έγκαιρα όλα τα
δικαιολογητικά έγγραφα;
 Γιατί δεν ανατέθηκε στις υπηρεσίες της ΓΓΑ η δημιουργία και η λειτουργία του Μητρώου;

Related Articles