Πάνω από 19 εκατομμύρια ευρώ στους Έλληνες αλιείς που επλήγησαν από τον κορωνοϊό με απόφαση του ΥπΑΑΤ, Μάκη Βορίδη

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μάκης Βορίδης στο πλαίσιο
της δέσμης μέτρων που λαμβάνει το Υπουργείο για την ενίσχυση των αλιέων
που έχουν πληγεί από τον πανδημία του κορωνοϊού, υπέγραψε την απόφαση
ένταξης αιτήσεων χρηματοδότησης για την προσωρινή παύση της
δραστηριότητας των αλιευτικών σκαφών όπως περιγράφεται στο μέτρο 3.1.9
«Προσωρινή παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων ως συνέπεια της
επιδημικής έκρηξης της Covid-19».


Η απόφαση αφορά 689 αλιείς που θα ενισχυθούν με το συνολικό ποσό των
19.080.778 ευρώ για την παύση των αλιευτικών τους δραστηριοτήτων που
πραγματοποιήθηκε μεταξύ 1 ης Μαρτίου και 15 ης Οκτωβρίου 2020 και για
μέγιστο χρονικό διάστημα 90 ημερών για κάθε σκάφος.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το παραπάνω μέτρο συγχρηματοδοτείται σε ποσοστό
75% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ).
Επισημαίνεται ότι οι Δικαιούχοι πρέπει να υποβάλουν άμεσα τις αιτήσεις τους
και εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός (1) μήνα από την ημερομηνία της
Απόφασης Ένταξης, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης
Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) που λειτουργεί στον ιστότοπο
http://www.ependyseis.gr και σύμφωνα με τα άρθρα 16 και 17 της σχετικής
Πρόσκλησης.

Ροή ειδήσεων - ΡΟΗ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ