Επενδυτικά δάνεια σε ΟΤΑ και Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία μέσω του νέου προγράμματος «Νέαρχος»

by litsa TSANTIRAKI

Τελευταία Ενημέρωση:

Κατατέθηκε το Ν/Σ– Όλες οι λεπτομέρειες

Διατάξεις που αφορούν και τους ΟΤΑ, περιλαμβάνει Νομοσχέδιο του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, που κατατέθηκε στη Βουλή την Τρίτη 19 Ιανουαρίου, με τις υπογραφές και των Μάκη Βορίδη και Στέλιου Πέτσα. 

Το αρ. 6 του Ν/Σ θεσπίζει ένα νέο Πρόγραμμα υπό την ονομασία «Νέαρχος», το οποίο αφορά, μεταξύ άλλων, χρηματοδότηση και των ΟΤΑ

Εισαγωγικά επισημαίνουμε ότι για την εφαρμογή του, ως πεδίο εφαρμογής ορίζεται το σύνολο της ελληνικής Επικράτειας, με προτεραιότητα στις νησιωτικές και παράκτιες ηπειρωτικές περιοχές, όπως αναφέρει η παρ.2 του αρ.3 του Ν/Σ.

Αναλυτικότερα, καταρτίζεται από το Υπουργείο Ναυτιλίας ειδικό Πρόγραμμα με τον τίτλο «Νέαρχος» με στόχους:  

α) τη βιώσιμη ανάπτυξη των λιμένων και τη βελτίωση των βασικών υποδομών τους, β) την ανάπτυξη ποιοτικών υπηρεσιών θαλασσίων ενδομεταφορών και τουρισμού, γ) την ανάπτυξη ειδικών νησιωτικών περιοχών ή περιοχών που αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις της νησιωτικότητας, με έμφαση σε υποδομές βιώσιμης διαχείρισης φυσικών πόρων και δ) τις ασφαλείς, ποιοτικές και επαρκείς μετακινήσεις και διαβίωση των κατοίκων των νησιωτικών περιοχών.

Στο πλαίσιο υλοποίησης των δράσεων του «Νέαρχος», μεταξύ άλλων, οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τα Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία δύνανται να συνομολογούν επενδυτικά δάνεια με το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων για τη χρηματοδότηση έργων δημόσιου χαρακτήρα.

Η εξυπηρέτηση των δανείων του «Νέαρχος» και η κάλυψη κάθε είδους εξόδων και λοιπών δαπανών συνομολόγησης και εξόφλησής τους, γίνονται μέσω λογαριασμού που συστήνεται στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων και χρηματοδοτείται από το εθνικό ή το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) του Υπουργείου Ναυτιλίας.

Για τη συνομολόγηση των εν λόγω δανείων, δεν εφαρμόζονται η παρ.1 του άρθρου 264 του ν.3852/2010 και το π.δ. 169/2013.

Με το πρόγραμμα «Νέαρχος» χρηματοδοτούνται έργα δημοσίου χαρακτήρα στους παρακάτω τομείς:  (α) λιμενικών υποδομών και εγκαταστάσεων, κτιριακών υποδομών και εξοπλισμών των λιμενικών αρχών, των Δημοσίων Σχολών Εμπορικού Ναυτικού και κάθε άλλης κτιριακής εγκατάστασης και υποδομής αρμοδιότητας του Υπουργείου Ναυτιλίας, συμπεριλαμβανομένων των μελετών ωρίμανσης αυτών, (β) υποδομών και δικτύων διαχείρισης, μεταφοράς και διανομής ύδατος ιδίως για τα μικρά, απομακρυσμένα και άνυδρα νησιά, (γ) έργων διαχείρισης ενέργειας που σχετίζονται ιδίως με τις περ.α’ και β’, καθώς και (δ) θαλάσσιων ενδομεταφορών που συνδέονται με τη διασφάλιση ελάχιστης θαλάσσιας συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης του νησιωτικού χώρου.

Σύμφωνα με την παρ.2 του αρ.12 του Ν/Σ, με ΚΥΑ θα καθοριστούν οι λεπτομέρειες υλοποίησης του Προγράμματος, όπως τα κριτήρια ένταξης των δικαιούχων, η διαδικασία υποβολής αιτημάτων ένταξης και αξιολόγησης αυτών κλπ.

Μπορείτε να δείτε το Νομοσχέδιο και την Αιτιολογική Έκθεση που το συνοδεύει.

Related Articles

Το fonimaleviziou.gr χρησιμοποιεί cookies για να διασφαλίσει ότι θα έχετε την καλύτερη εμπειρία στην επίσκεψη σας. Διαβάστε εδώ περισσότερα για την Πολιτική Απορρήτου Προσωπικών Δεδομένων Αποδέχομαι Περισσότερα...