Καθαρίστριες σχολείων– μισθοδοσία: Λύθηκε το πρόβλημα – Πώς θα αμείβονται (εγκύκλιος)

by litsa TSANTIRAKI

Τελευταία Ενημέρωση:

Με εγκύκλιο του που δημοσιεύει η aftodioikisi.gr, το υπουργείο Εσωτερικών λύνει το πρόβλημα της μισθοδοσίας των καθαριστριών των σχολείων.

Συγκεκριμένα, η εγκύκλιος ότι: «Με την παρ.6 του άρθρου 3 των ισχυουσών Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας της ΠΟΕ-ΟΤΑ και της ΠΟΠ-ΟΤΑ για τους εργαζομένους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου των πρωτοβάθμιων ΟΤΑ, καθορίζεται ειδικό ωράριο εβδομαδιαίας εργασίας τριάντα δύο (32) ωρών, στο προσωπικό, που απασχολείται αποκλειστικά και με πλήρες ωράριο, μεταξύ άλλων και στην καθαριότητα.

Επομένως, το ωράριο των 32 ωρών εφαρμόζεται στους εργαζόμενους που είναι μέλη σωματείων των παραπάνω Ομοσπονδιών, σύμφωνα με το άρθρο των ΣΣΕ, καθώς, σύμφωνα με το ν.1876/1990, οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας έχουν την ισχύ νόμου», καταλήγει η εγκύκλιος.

Δείτε τι αναφέρει η εγκύκλιος:

ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΔΗΜΟΚΡΑΤΊΑ

Αθήνα, 4/01/2021

ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΏΝ Αριθ.Πρωτ. : 143

ΘΕΜΑ:Υπολογισμόςαποδοχών

σχολικών καθαριστριών μερικής απασχόλησης ΠΡΟΣ:

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής

Κατεχάκη 56, ΑΘΗΝΑ

ΣΧΕΤ.:Αρ.πρωτ.: 1990/21-09-2020 έγγραφο του Δήμου Γαλατσίου

Αρ.Πρωτ.2/34776/ΔΕΠ/15-9-2020έγγραφοτουΓενικούΛογιστηρίουτου Κράτους

Σας διαβιβάζουμε σε φωτοαντίγραφο το ανωτέρω σχετικό έγγραφο του Δήμου Γαλατσίου,καθώς και το από 9-9-2020 ηλεκτρονικόμήνυματουΔήμουΗλιούπολης,που μας διαβιβάστηκε από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους με το ανωτέρω σχετικό έγγραφό του, αναφορικά με τοαντικείμενοτουθέματοςκαισυναφώς,σας γνωρίζουμε τα εξής:

Με την αριθμ.ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./134/15827/19-8-2020 απόφαση της Επιτροπής της ΠΥΣ33/2006, όπως ισχύει, εγκρίθηκε η πρόσληψη συνολικά 9.474 καθαριστριών σχολικών μονάδων για τους δήμους της χώρας,εκ των οποίων οι 5.000 πλήρους απασχόλησης και οι 4.474 μερικήςαπασχόλησηςτριώνωρώνημερησίως.

Όπως είναι γνωστό,με τις διατάξεις του άρθρου 41 τουν.3979/2011το πλήρες ωράριο των δημοσίων υπαλλήλων και των υπαλλήλων των ΟΤΑ διαμορφώθηκε σε σαράντα ώρες εβδομαδιαίως.Κατ’εξαίρεση,εφαρμόζονται ειδικά ωράρια εργασίας τα οποία έχουν καθιερωθεί με ειδικές διατάξεις και προβλέπουν διαφορετικό, μεγαλύτερο ή μικρότερο, ημερήσιο ή εβδομαδιαίο χρόνο εργασίας για ορισμένες κατηγορίες προσωπικού του Δημοσίου,των ΟΤΑ και των λοιπών ΝΠΔΔ.

Με την παρ.6 του άρθρου 3 των ισχυουσών Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας της ΠΟΕ-ΟΤΑ και της ΠΟΠ-ΟΤΑ για τους εργαζομένους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου των πρωτοβάθμιων ΟΤΑ,καθορίζεται ειδικόωράριοεβδομαδιαίαςεργασίαςτριάνταδύο (32) ωρών,στο προσωπικό που απασχολείται αποκλειστικά και με πλήρες ωράριο, μεταξύ άλλων και στην καθαριότητα.Επομένως,το ωράριο των 32 ωρών εφαρμόζεται στους εργαζόμενους που είναι μέλη σωματείων των παραπάνω Ομοσπονδιών, σύμφωνα με το άρθρο 1 των ΣΣΕ, καθώς, σύμφωνα με τον.1876/1990,οισυλλογικέςσυμβάσειςεργασίαςέχουν την ισχύ νόμου.

Ακολούθως,σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ. 7 του ν.4354/2015(Ενιαίο Μισθολόγιο),όπως ισχύει,το προσωπικό μερικής απασχόλησης λαμβάνει αναλογία των αποδοχών αντίστοιχου προσωπικού υποχρεωτικού ωραρίου πλήρους απασχόλησης, σύμφωνα και με τα διαλαμβανόμενα στην αρ.πρωτ.2/31029/ΔΕΠ/6-5-2016 εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Επομένως,για τον υπολογισμό των αποδοχών θα ληφθεί υπόψη εάν οι συμβασιούχοι σχολικές καθαρίστριες εντάσσονται στο πεδίο εφαρμογής των ΣΣΕ ιδιωτικού δικαίου της ΠΟΕ-ΟΤΑ ή της ΠΟΠ-ΟΤΑ, προκειμένου να εκληφθεί ως πλήρες ωράριο εκείνο των τριάντα δύο ή των σαράντα ωρών εβδομαδιαίως.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

– Γενικό Λογιστήριο του Κράτους Η Διευθύντρια

Α.Διαμαντοπούλου

– ΔήμοΓαλατσίου

-ΓιακουμήΒασιλική

v.giakoumi@ilioupoli.gr-

Μειωμένος μισθός στις εργαζόμενες μερικής απασχόλησης

Υπενθυμίζεται ότι το θέμα είχε τεθεί από την ΔΑΣ – ΟΤΑ, η οποία τόνιζε ότι«τα λογιστήρια των δήμων υπολογίζουν 3 ώρες x 5 μέρες = 15 ώρες την εβδομάδα / 40 ώρες την εβδομάδα που σημαίνει μείωση του μισθού.

Ενώ θα έπρεπε να υπολογίζεται 3 ώρες x 5 μέρες  = 15 /32 την εβδομάδα,ώστε να πληρώνονται αναλογικά με βάση την Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.

Με τον ίδιο τρόπο, υπολογίζουν λάθος το επίδομα παιδιών καθώς και το ανθυγιεινό επίδομα», πρόσθετε η ΔΑΣ-ΟΤΑ.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ Η ΑΠΟ 16/10/2020 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟΝ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ: ΤΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟ

Θέμα: Μισθοδοσία συμβασιούχων σχολικών καθαριστριών.

Κύριε Υπουργέ

Μετά από καταγγελίες εργαζομένων από μια σειρά δήμους , έχουμε ενημερωθεί, ότι υπάρχει λάθος στον υπολογισμό της μισθοδοσίας των συμβασιούχων καθαριστριών με μερική απασχόληση στα σχολεία.

Συγκεκριμένα, ενώ οι καθαρίστριες των εσωτερικών χώρων πρέπει να δουλεύουν 32 ώρες την εβδομάδα (6,24 την ημέρα) με βάση την ΣΣΕ της ΠΟΕ-ΟΤΑ 6/8/2018 κατ΄ επέκταση οι καθαρίστριες με μερική απασχόληση πρέπει να απασχολούνται με 3 ώρες την ημέρα, κάτι το οποίο διευκρινίζει και η 52360/19-8-2020 εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών.

Δυστυχώς, πολλά λογιστήρια δήμων υπολογίζουν την μισθοδοσία των εργαζομένων με βάση την απασχόληση των τριών ωρών που αναφέρει η εγκύκλιος για να προσδιορίσει το πόσες ώρες θα δουλεύουν και όχι με το πόσες ώρες θα πληρώνονται.

Αναλυτικά τα λογιστήρια των δήμων υπολογίζουν 3 ώρες x 5 μέρες = 15 ώρες την εβδομάδα / 40 ώρες την εβδομάδα που σημαίνει μείωση του μισθού.

Ενώ θα έπρεπε να υπολογίζεται 3 ώρες x 5 μέρες  = 15 /32 την εβδομάδα, ώστε να πληρώνονται αναλογικά με βάση την Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.

Με τον ίδιο τρόπο, υπολογίζουν λάθος το επίδομα παιδιών καθώς και το ανθυγιεινό επίδομα.

Κύριε Υπουργέ πάγια θέση μας είναι ότι όλες  οι μορφές ελαστικής εργασίας θα πρέπει να καταργηθούν ώστε όλοι οι συνάδελφοι να έχουν μόνιμη και σταθερή δουλειά με πλήρη μισθολογικά και ασφαλιστικά δικαιώματα, όμως στη προκειμένη περίπτωση πρόκειται για κατάφωρη αδικία που άμεσα θα πρέπει να αντιμετωπιστεί. Κατά την άποψη μας θα πρέπει να προχωρήσετε σε έκδοση εγκυκλίου ώστε να δοθούν συγκεκριμένες διευκρινήσεις προκειμένου να λυθεί το πρόβλημα.

Για οποιαδήποτε διευκρίνηση ή πληροφορία είμαστε στη διάθεση σας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                            Η  ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 ΣΠ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ                                                 ΕΛ. ΚΑΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ

Διανομήμέσω’ΙΡΙΔΑ’με UID: 5f6c85a0ae667b818c392616 στις 04/01/21 12:24Ακολούθως,σύμφωναμετοάρθρο 25 παρ. 7 τουν.4354/2015(ΕνιαίοΜισθολόγιο),όπωςισχύει,τοπροσωπικόμερικήςαπασχόλησηςλαμβάνειαναλογίατωναποδοχώναντίστοιχουπροσωπικούυποχρεωτικού ωραρίου πλήρους απασχόλησης, σύμφωνα και με τα διαλαμβανόμενα στηναρ.πρωτ.2/31029/ΔΕΠ/6-5-2016εγκύκλιοτουΓενικούΛογιστηρίουτουΚράτους.Επομένως,γιατονυπολογισμότωναποδοχώνθαληφθείυπόψηεάνοισυμβασιούχοισχολικέςκαθαρίστριεςεντάσσονταιστοπεδίοεφαρμογήςτωνΣΣΕιδιωτικούδικαίουτηςΠΟΕ-ΟΤΑήτηςΠΟΠ-ΟΤΑ, προκειμένου να εκληφθεί ως πλήρες ωράριο εκείνο των τριάντα δύο ή των σαράνταωρώνεβδομαδιαίως.ΗΔιευθύντριαΑ.Διαμαντοπούλο

Related Articles

Το fonimaleviziou.gr χρησιμοποιεί cookies για να διασφαλίσει ότι θα έχετε την καλύτερη εμπειρία στην επίσκεψη σας. Διαβάστε εδώ περισσότερα για την Πολιτική Απορρήτου Προσωπικών Δεδομένων Αποδέχομαι Περισσότερα...