Προκήρυξη ΣΟΧ του ΑΣΕΠ για 30 θέσεις εργασίας στην ΠΕ Κρήτης

by MANOS FARSARAKHS

Τελευταία Ενημέρωση:

Ανακοίνωση του ΑΣΕΠ για την πρόσληψη με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά τριάντα (30) ατόμων για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και κατεπειγουσών αναγκών, λόγω ακραίων καιρικών φαινομένων, σε υπηρεσίες της έδρας της Περιφέρειας Κρήτης και της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, με τα αντίστοιχα απαιτούμενα προσόντα

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ


1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας ή άλλο δημόσιο έγγραφο από το οποίο θα προκύπτουν τα στοιχεία ταυτότητάς τους.
2. Φωτοαντίγραφο του απαιτούμενου τίτλου σπουδών ανά κωδικό θέσης .
3. Φωτοαντίγραφο της άδειας άσκησης επαγγέλματος, ανά κωδικό θέσης.

4. Λοιπά δικαιολογητικά για τα πρόσθετα προσόντα ανά κωδικό θέσης.

5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης πρόσφατης έκδοσης

6.Πρόσφατη βεβαίωση ΟΑΕΔ για την απόδειξη του χρόνου ανεργίας. Η ημερομηνία έκδοσης της βεβαίωσης δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Ο υποψήφιος πρέπει να είναι άνεργος έως και την ημερομηνία έκδοσης της ανωτέρω βεβαίωσης. Αποκλείεται η απόδειξη με υποβολή υπεύθυνης δήλωσης και κάρτας ανεργίας. Ο υπολογισμός του χρόνου ανεργίας γίνεται από την τελευταία ημέρα προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων και προς τα πίσω και αφορά συνεχείς πλήρεις μήνες

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ :
Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων είναι πέντε (5) εργάσιμες ημέρες και αρχίζει από την επομένη εργάσιμη ημέρα της ανάρτησης της παρούσας ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Δ/νσης Διοίκησης της έδρας της Περιφέρειας, στην Ιστοσελίδα της Περιφέρειας Kρήτης (crete.gov.gr)
και στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, ήτοι από 25-01-2021 έως και 29-01-2021.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Αιτήσεις που θα αποσταλούν εκπρόθεσμα δεν θα ληφθούν υπόψη.

Η προκηρυξη του ΑΣΕΠ ΕΔΩ.

Πηγή: dikaiologitika.gr

Related Articles

Το fonimaleviziou.gr χρησιμοποιεί cookies για να διασφαλίσει ότι θα έχετε την καλύτερη εμπειρία στην επίσκεψη σας. Διαβάστε εδώ περισσότερα για την Πολιτική Απορρήτου Προσωπικών Δεδομένων Αποδέχομαι Περισσότερα...