Βενιζέλειο Νοσοκομείο: Νέα ηλεκτρονική υπηρεσία e-Άδεια για τους εργαζόμενους του

Τελευταία Ενημέρωση:

Στα πλαίσια της συνεχούς προσπάθειας για την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών, με ιδιαίτερη προσοχή και μέριμνα σε θέματα ασφάλειας και ιδιωτικότητας, το Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου, αφού έλαβε υπόψη τις ανάγκες των εργαζομένων του και την ύπαρξη αποκεντρωμένων δομών, καθώς και τους περιορισμούς που επέβαλε η Πανδημία, το τμήμα πληροφορικής σχεδίασε και υλοποίησε την ηλεκτρονική υπηρεσία e-Άδεια.

Μέσω αυτής της υπηρεσίας μπορεί ο κάθε εργαζόμενος του Νοσοκομείου να αιτηθεί την άδεια του γρήγορα και με ασφάλεια, χωρίς να είναι απαραίτητα η φυσική παρουσία στο νοσοκομείο, από το κινητό, το tablet ή τον υπολογιστή του. Το αίτημα δρομολογείται αυτόματα στο Σύστημα  Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων με αποδέκτη τον προϊστάμενο του τμήματος.

Για τη χρήση της υπηρεσίας πρέπει να γίνει εγγραφή σε αυτήν. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να υπάρχει καταχωρημένο το κινητό τηλέφωνο του εργαζομένου στην εφαρμογή του Γραφείου προσωπικού.

Πρόσβαση στην υπηρεσία και σχετικές πληροφορίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου και συγκεκριμένα από το μενού e–Services → e-Άδεια.

Related Articles