Συνεδριάζει την Τετάρτη η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ηρακλείου

by litsa TSANTIRAKI

Τελευταία Ενημέρωση:

Συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη την Τετάρτη 12 Μαΐου 2021 και ώρα 13:00 η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ηρακλείου με 54 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Αναλυτικότερα:

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 • Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2021 για το χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα Κέντρο Ανοικτού Εμπορίου και τη χρηματοδότηση για την κατασκευή ραμπών.
 • Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2021 σύμφωνα με  τα αιτήματα (3) Τμημάτων του Δήμου Ηρακλείου.
 • Λήψη απόφασης για μη άσκηση ενδίκου μέσου κατά της υπ’αριθ.971/2019 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου (διαδικασία μισθωτικών διαφορών).
 • Λήψη απόφασης για μη άσκηση έφεσης κατά της υπ’αριθ.2070/2019 απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Ηρακλείου και παροχή εξουσιοδότησης στη Νομική Υπηρεσία για άσκηση αίτησης στο αρμόδιο Δικαστήριο προσδιορισμού της αξίας της μετατρεπόμενης εισφοράς με τη διαδικασία της απαλλοτρίωσης για τα τμήματα γης που μετατρέπονται σε χρηματική εισφορά.
 • Λήψη απόφασης για μη άσκηση ενδίκου μέσου κατά της με αριθ. Α 243/2020 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Χανίων (Α΄τμήμα/Ακυρωτική διαδικασία).
 • 7.      Λήψη απόφασης για άσκηση ενδίκου μέσου κατά της με αριθ.472/2020 οριστικής απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ηρακλείου (τμήμα Β΄ Μονομελές).
 1. 11.  Λήψη απόφασης για μη άσκηση ενδίκου μέσου κατά της υπ’αριθ.306/2021 απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Ηρακλείου.
 • -ελέγχου  δικαιολογητικών συμμετοχής και οικονομικών προσφορών του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΡΩΗΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΥΓΕΝΙΚΗΣ»,  Δήμου Ηρακλείου.
 • Έγκριση της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: «Κατεδάφιση ρυμοτομούμενων κτισμάτων για εφαρμογή σχεδίου πόλης», -του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Κύριας Σύμβασης του έργου: «Κατεδάφιση ρυμοτομούμενων κτισμάτων για εφαρμογή  σχεδίου πόλης», -Έγκριση του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.
 • Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Διαμορφώσεις-κατασκευές-συντηρήσεις υποδομών σε κοινοχρήστους και αθλητικούς χώρους-3ο υποέργο:  Συντήρηση Λεωφόρου 62 Μαρτύρων».
 • Παράταση χρονικής διάρκειας της με αριθμ.πρωτ.102417/27-10-2020 σύμβασης που αφορά στην υπηρεσία με τίτλο «Δημιουργία επικοινωνιακού video τουριστικής προβολής Δήμου Ηρακλείου» του ομότιτλου Κ.Α.15-6142.013.
 • Χορήγηση χρονικής παράτασης του έργου :  Υπογείωση Δικτύων ΔΕΗ στο πλαίσιο του έργου: «Διαμόρφωση οδών άξονα Δικαιοσύνης, Ίδης, Λ. Καλοκαιρινού».
 • Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής της υπηρεσίας: «ΜasterPlan Αγροτικής Οδοποιίας».
 • Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση της φέρουσας ικανότητας του 21ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου (Φορτέτσα).
 • Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση & διαμόρφωση κτιρίου σε πολυδύναμο κέντρο επιμόρφωσης & δημιουργικής έκφρασης».
 • Διαγραφή και επαναβεβαίωση κλήσης 23488.
 • Διαγραφή και επαναβεβαίωση κλήσης 208387.
 • Διαγραφή προστίμου ΚΟΚ 4263/2020 χρηματικού καταλόγου.
 • Διαγραφή προστίμου ΚΟΚ 21/2021 χρηματικού καταλόγου.
 • Εξειδίκευση ποσού 8.680€ από τον Κ.Α.15-6414.001 του προϋπολογισμού του Δήμου Ηρακλείου, με τίτλο: «Μεταφορές εν γένει» του προϋπολογισμού δαπανών οικονομικού έτους 2021.
 • Προμήθεια υλικών επισκευής συστήματος ψύξης τριών ψυγείων στο Νέο Κοιμητήριο».
 • Σύσταση πάγιας προκαταβολής Κοινοτήτων Δήμου Ηρακλείου έτους 2021.
 • Λήψη απόφασης για νομική στήριξη υπαλλήλων του Δήμου Ηρακλείου που διώκονται ποινικά.
 • Λήψη απόφασης για διόρθωση λάθους σε λογαριασμό άρδευσης δημότη βάσει της υπ’αριθμ.2/2021 απόφασης του Συμβουλίου Κοινότητας Κάτω Ασιτών.
 • Λήψη απόφασης αποδοχής αιτήματος εξωδικαστικού συμβιβασμού του κ. Καραμανωλάκη Παναγιώτη του Γεωργίου σε συνέχεια της με αριθμ.352/2021  απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής».
 • Καθορισμός τιμής μονάδος αποζημίωσης για ρυμοτομούμενο τμήμα οικοπέδου  το οποίο δεσμεύεται από το σχέδιο πόλης για τη δημιουργία δρόμου και γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Ηρακλείου, της ιδιοκτησίας της κας Ξεκαρδάκη Μαργαρίτας του Κωνσταντίνου εμβαδού 40,00μ2 στο Ο.Τ 1562 (290) της περιοχής «Άγιος Ιωάννης-Μεσαμπελιές-Φορτέτσα» του Δήμου Ηρακλείου.
 • Λήψη απόφασης για εξωδικαστικό συμβιβασμό με την ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ.
 • Έγκριση διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού όρων και τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια εξοπλισμού γηπέδων και αστικού εξοπλισμού σε σχολεία του Δήμου Ηρακλείου».
 • Έγκριση διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού όρων και τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια πλαστικών κάδων απορριμμάτων 1.100lit».
 • Έγκριση μελέτης, τρόπου εκτέλεσης και όρων διακήρυξης της προμήθειας: «Προμήθεια υλικών για ασφαλτοστρώσεις δρόμων».
 • Έγκριση μελέτης, τρόπου εκτέλεσης και όρων διακήρυξης της προμήθειας: «Προμήθεια υλικών για Τσιμεντοστρώσεις δρόμων».
 • Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού, όρων και τεχνικής έκθεσης για την υπηρεσία με τίτλο “Υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας στους εργαζομένους του Δήμου Ηρακλείου”.
 • Έγκριση όρων διενέργειας δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση των υπηρεσιών του ΚΕ.ΚΟΙ.ΦΑ.ΠΗ στην περιοχή Κατσαμπά της 2ης Κοινότητας του Δήμου Ηρακλείου.
 • Λήψη απόφασης περί αποδοχής των όρων συμμετοχής στο πρόγραμμα Ανάπτυξης & Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτροκίνητων οχημάτων».

 

Related Articles