Υπογράφηκε σύμβαση 900 χιλ. ευρώ για την συντήρηση του ηλεκτροφωτισμού στο εθνικό δίκτυο της Π.Ε. Ηρακλείου

by fonimaleviziou.gr

Τελευταία Ενημέρωση:

Την σύμβαση για την υλοποίηση του έργου «Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού  του εθνικού δικτύου Π.Ε. Ηρακλείου» με προϋπολογισμό 900.000 ευρώ, υπέγραψε σήμερα ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης.

Με τις παρεμβάσεις που θα γίνουν σε όλο το παλαιό και νέο εθνικό δίκτυο της Π.Ε. Ηρακλείου θα ενισχυθεί η οδική ασφάλεια για τα διερχόμενα οχήματα.

Στην σημερινή υπογραφή της σύμβασης από τον Σταύρο Αρναουτάκη στη Περιφέρεια, παρόντες ήταν επίσης: ο διευθυντής τεχνικών έργων Περιφέρειας Κρήτης Μιχάλης Ψαρουδάκης, η προϊσταμένη του τμήματος συγκοινωνιακών έργων Περιφέρειας Κρήτης Τζούλια Μπαρτολότσι, το στέλεχος της υπηρεσίας Γιώργος Σπυριδάκης και ο εκπρόσωπος της αναδόχου εταιρείας «Κ. ΧΑΤΖΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» Κώστας Χατζάκης.

Ειδικότερα προβλέπεται να εκτελεστούν οι παρακάτω εργασίες.

·      Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηροϊστών ηλεκτροφωτισμού σε υφιστάμενες βάσεις.

·      Προμήθεια και τοποθέτηση νέων φωτιστικών σωμάτων συμβατικών και LED.

·      Συντήρηση υπαρχόντων φωτιστικών σωμάτων με αντικατάσταση των οργάνων του φωτιστικού.

·      Συντήρηση ηλεκτρικών πινάκων διανομής με αντικατάσταση ελαττωματικού ή κατεστραμμένου υλικού

·      Αντικατάσταση κατεστραμμένου καλωδίου ή κατασκευή διακλάδωσης (μούφας) σε περίπτωση κοπής καλωδίου που δεν είναι δυνατή η αποξήλωση του.

·      Αποξήλωση κατεστραμμένων ή διαβρωμένων πίλλαρς και αντικατάστασή τους με άλλα

·      Ανακαίνιση χρωματισμού σιδηροϊστών, βραχιόνων φωτιστικών και πίλλαρς.

·      Εργασίες για την προστασία των εγκαταστάσεων από τρωκτικά.

·      Προμήθεια και εγκατάσταση νέου υπόγειου δικτύου καλωδίων οδοφωτισμού.

·      Επισκευή υπογείων καλωδίων φωτεινής σηματοδότησης με μούφα ή με αντικατάσταση.

·      Πλήρωση φρεατίων με άμμο και σκυρόδεμα.

·      Εκτέλεση γενικά κάθε άλλης εργασίας που θα κριθεί αναγκαία για την ομαλή λειτουργία των δικτύων ηλεκτροφωτισμού της παρούσας εργολαβίας.

Related Articles