Δίκτυα Υπολογιστών Σχολιασμός Θεμάτων

by fonimaleviziou.gr

Τελευταία Ενημέρωση:

Πρόκειται για ένα από τα κλασικά διαγωνίσματα δικτύων με την αναμενόμενη δομή.

Στο Θέμα Α οι εκφωνήσεις των Σ/Λ είναι ξεκάθαρα διατυπωμένες , ενώ η αντιστοίχιση εστιάζει σε βασικά σημεία θεωρίας.Στη συνέχεια, το Θέμα Β εξετάζει τα βασικά θέματα θεωρίας, τα οποία καθ όλη τη χρονια μπορούσαν να κατανοηθούν σε βάθος από τους μαθητές, δίνοντας τη δυνατότητα σε μαθητές να γράψουν, ξεπερνώντας την υπερπληθώρα των δυσνόητων θεωρητικών θεμάτων με τα οποία καταπιάνονται τα δίκτυα.

Όσον αφορά τα θέματα Γ και Δ πρόκειται για δύο από τις σημαντικότερες μεθοδολογίες των ασκήσεων των δικτύων, διάσπαση πακέτου και υποδικτύση, με ξεκάθαρα στοχευμένα ερωτήματαπου εφόσον έχουν γίνει κατανοητά από τον μαθητή κατά τη διάρκεια της χρονιάς, μπορεί να ανταπεξέλθει.

Συνοψίζοντας το διαγώνισμα χαρακτηρίζεται ως κλιμακούμενης δυσκολίας που όμως δίνει την ευκαιρία στον προετοιμασμένο μαθητή να αποδώσει τις γνώσεις του.

Related Articles