Σύντομος σχολιασμός μαθήματος Φυσικής- Πανελλήνιες 2021 Ημερήσιων και Εσπερινών ΓΕΛ

Τελευταία Ενημέρωση:

Τα θέματα καλύπτουν μεγάλο μέρος της εξεταστέας ύλης και είναι διαβαθμισμένης δυσκολίας. Οι μαθητές για να ανταπεξέλθουν και να έχουν ένα καλό αποτέλεσμα θα έπρεπε να είναι καλά προετοιμασμένοι.

Τάντου Μαρία, Θεοδοσία Πλουμάκη.

Related Articles