Ένας χρόνος παράταση στις άδειες αθλητικών εγκαταστάσεων (ΦΕΚ)

by litsa TSANTIRAKI

Τελευταία Ενημέρωση:

Με Κοινή Απόφαση των Υπουργείων Εσωτερικών, Πολιτισμού & Αθλητισμού, Προστασίας του Πολίτη και Οικονομικών (Φ.Ε.Κ. Β’ 3993/30.8.2021) τροποποιήθηκε η ΚΥΑ του 2018 σχετικά με τις άδειες των αθλητικών εγκαταστάσεων.( Υπενθυμίζεται ότι το θεσμικό πλαίσιο αδειοδότησης των αθλητικών εγκαταστάσεων περιλαμβάνεται ιδίως στο αρ.56Β του ν.2725/1999, το οποίο προστέθηκε με το αρ.5 του ν.4479/2017 και τροποποιήθηκε από το αρ.40 του ν.4603/2019 και από το αρ.15 του ν.4726/2020.  Εκεί προβλέπεται ότι, αναλόγως της κατηγορίας εγκατάστασης, η άδεια χορηγείται, μεταξύ άλλων, με Απόφαση ΔΗΜΑΡΧΟΥ ή Απόφαση ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ) 

Συγκεκριμένα λοιπόν, με τη νέα ΚΥΑ αποφασίστηκε:

 « Παρατείνουμε την προθεσμία του άρθρου 2 της υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΤΑΕΥ/ΤΤΠΑΑΕ/583276/23085/3149/734/16-11-2018 (Β’ 5207) Κοινής Υπουργικής Απόφασης έως 31-8-2022 ». 

Το εν λόγω άρθρο 2 στην ΚΥΑ του 2018 όριζε στην αρχική μορφή του:

« Η ισχύς των αδειών λειτουργίας που εκδόθηκαν ή ισχύουν έως τη δημοσίευση της παρούσας και λήγουν σε ημερομηνία προγενέστερη της 31ης Αυγούστου 2019, παρατείνεται αυτοδίκαια έως 31-8-2019. Οι υπόλοιπες άδειες ισχύουν κανονικά για όσο χρόνο ορίζεται σε αυτές. Στην παραπάνω παράταση δεν εμπίπτουν οι προσωρινές άδειες λειτουργίας, οι οποίες έχουν εκδοθεί μόνο για την κάλυψη συγκεκριμένου αγώνα ή αγώνων. Δεν εμπίπτουν επίσης όσες άδειες λειτουργίας έχουν ανακληθεί για λόγους επικινδυνότητας ή ελλιπούς ασφάλειας αθλουμένων ή θεατών.

» Είχε πάρει δύο ετήσιες παρατάσεις, – με ΚΥΑ του 2019  (Φ.Ε.Κ. Β’ 3358), έως 31-8-2020. Εκείνη μάλιστα όριζε πως « Η παρούσα παράταση αποτελεί την ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΟΥ ΔΙΔΕΤΑΙ με έκτακτο και οριζόντιο χαρακτήρα »- με άλλη ΚΥΑ του 2020 (Φ.Ε.Κ. Β’ 3473) έως 31-8-2021.

Αυτή αντικατέστησε και το περιεχόμενο του εν λόγω άρθρου 2 ως εξής:

« Για τις υφιστάμενες κατά τη δημοσίευση της παρούσης αθλητικές εγκαταστάσεις, η ισχύς των αδειών λειτουργίας που έχουν εκδοθεί στο παρελθόν και δεν έχουν ανακληθεί για λόγους επικινδυνότητας ή ελλιπούς ασφάλειας αθλουμένων ή θεατών παρατείνεται έως 31-8-2021. Στην παραπάνω παράταση δεν εμπίπτουν οι προσωρινές άδειες λειτουργίας, οι οποίες έχουν εκδοθεί για την κάλυψη συγκεκριμένου αγώνα ή αγώνων. »

 Τώρα, λοιπόν, βγήκε πάλι ετήσια παράταση με νέα ΚΥΑ, την οποία μπορείτε να δείτε ΕΔΩ

Related Articles

Το fonimaleviziou.gr χρησιμοποιεί cookies για να διασφαλίσει ότι θα έχετε την καλύτερη εμπειρία στην επίσκεψη σας. Διαβάστε εδώ περισσότερα για την Πολιτική Απορρήτου Προσωπικών Δεδομένων Αποδέχομαι Περισσότερα...