Ποιοι 170 OTA επιχορηγήθηκαν και με πόσα χρήματα για να ξεπληρώσουν ληξιπρόθεσμα χρέη

by litsa TSANTIRAKI

Τελευταία Ενημέρωση:

Ολοκληρώθηκε η εφαρμογή της της διαδικασίας επιχορήγησης ΟΤΑ για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους προς τρίτους.

Όπως προκύπτει από τη σχετική Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε την 9η Νοεμβρίου, το συνολικό ποσό ανήλθε σε 139.264.911,20 ευρώ.

Αναλυτικότερα, το συνολικό ποσό των εισπραχθέντων ποσών κατά τα έτη 2020 – 2021 είναι:

– για 166 Δήμους: 129.531.753,00 €,

– για μία Περιφέρεια: 1.880.828,64 €,

– για τρία Νομικά Πρόσωπα ΟΤΑ: 7.852.329,56 €.

airetos.gr

Related Articles