Δήμος Μαλεβιζίου: Τη Τετάρτη η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

by RAFAELA MPERKH

Τελευταία Ενημέρωση:

Την Τετάρτη 19-1-22 και ώρα 9:30 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Γαζίου, θα γίνει συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να πάρουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α     Δ Ι Α Τ Α Ξ Η   

  1. Εκλογή Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μαλεβιζίου για την Δημοτική Περίοδο από 09-01-2022 έως 31-12-2023.
  2. Έγκριση προϋπολογισμού Μονομετοχικής Ανώνυμης Εταιρίας Δήμου Μαλεβιζίου (ΜΑΕΔΗΜ) οικονομικού έτους 2022.
  3. Έγκριση χρονικής παράτασης της σύμβασης «Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) του Δήμου Μαλεβιζίου».
  4. Παραλαβή της τροποποίησης του Συλλεκτήρα Σ5 της οριστικής μελέτης «Αντιπλημμυρικής προστασίας ευρύτερης περιοχής Γαζίου».
  5. Ανάκληση της υπ’ αριθμό 239/2021 απόφασης  της Οικονομικής Επιτροπής, αναφορικά  με το έργο «Άρση ετοιμορροπίας κτηριακής αποκατάστασης παλαιού Ηγουμενείου μονής Αγίου Παντελεήμονα Φόδελε».
  6. Προγραμματισμός προσλήψεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβασης μίσθωσης έργου για το έτος 2022, για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων του Δήμου Μαλεβιζίου κατά τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 4829/2021.
  7. Έγκριση διαδικασίας 1ου πρακτικού (Ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών) της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «Βιοκλιματικός εκσυγχρονισμός και αλλαγή χρήσης διώροφου κτιρίου νομίμως υφιστάμενου, από αποθήκη σε κτίριο πολιτισμού» και Πρόσκληση επεξήγησης οικονομικών προσφορών που κατατέθηκαν στον διαγωνισμό και κρίνονται «Ασυνήθιστα χαμηλές».
  8. Έγκριση διαδικασίας 1ου πρακτικού (Ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών) της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «Βιοκλιματικός εκσυγχρονισμός και ενοποίηση πλατείας Τσαλικακίου και πλατείας κ. Μουντάκη Δήμου Μαλεβιζιου» και Πρόσκληση επεξήγησης οικονομικών προσφορών που κατατέθηκαν στον διαγωνισμό και κρίνονται «Ασυνήθιστα χαμηλές».

Related Articles