Φόρος δωρεών: Διευρύνονται οι δικαιούχοι απαλλαγής

by fonimaleviziou.gr

Τελευταία Ενημέρωση:

Ποιες κατηγορίες πολιτών εξαιρούνται από την απαλλαγή

Διευρύνονται οι περιπτώσεις απαλλαγής από τον φόρο δωρεών καθώς με τροπολογία που κατατέθηκε προβλέπεται οι απαλλαγή Ελλήνων που ζουν στο εξωτερικό για περισσότερα από 20 συνεχόμενα έτη.

Το μέτρο εντάσσεται σε τροπολογία που κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με τίτλο: «Αναπτυξιακός Νόμος – Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη».

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει την τροπολογία προβλέπεται η απαλλαγή από τον φόρο δωρεών, των δωρεών κινητών περιουσιακών στοιχείων που βρίσκονται στην αλλοδαπή, ως προς τους Έλληνες υπηκόους, που είναι εγκατεστημένοι στην αλλοδαπή περισσότερα από είκοσι (20) συνεχόμενα έτη και οι οποίοι δεν έχουν μετεγκατασταθεί στην Ελλάδα κατά τον χρόνο της δωρεάς.

Για την εφαρμογή της ρύθμισης, τα δωρούμενα κινητά περιουσιακά στοιχεία θεωρούνται κτηθέντα στην αλλοδαπή. Σύμφωνα με τα ήδη ισχύοντα, προβλέπεται ότι δεν περιλαμβάνονται στην απαλλαγή αυτή περιουσίες δημοσίων υπαλλήλων, στρατιωτικών και υπαλλήλων επιχειρήσεων που εδρεύουν στην Ελλάδα, εφόσον τα πρόσωπα αυτά εγκαταστάθηκαν στην αλλοδαπή λόγω της ιδιότητάς τους αυτής.

Η αξιολογούμενη ρύθμιση προτείνεται διότι Έλληνες που διαβιούν στην αλλοδαπή για τουλάχιστον είκοσι (20) έτη και δεν έχουν μετεγκατασταθεί στην Ελλάδα, έχουν αποξενωθεί από την οικονομική ζωή της Ελλάδας και ευλόγως τεκμαίρεται ότι τα περιουσιακά τους στοιχεία, που βρίσκονται στην αλλοδαπή, έχουν αποκτηθεί εκεί. Για τον λόγο αυτό χορηγείται απαλλαγή για εν ζωή χαριστική διάθεση των κινητών περιουσιακών τους στοιχείων στην Ελλάδα και μάλιστα με όρους επαχθέστερους από αυτούς της κληρονομικής διαδοχής, διότι απαιτείται συνεχής διαβίωση επί τουλάχιστον είκοσι (20) έτη, αντί των δέκα (10) ετών που ισχύουν για τον φόρο κληρονομιάς.

Πηγή: newmoney

Related Articles