Το νέο Δ.Σ. στο «Φεστιβάλ Κρητικής Κουζίνας»

Petite Perle 300×250

Στους Απόστολους Πεδιάδος σήμερα στις  13/03/2022 ημέρα Κυριακή  και ώρα 11:00 στο γραφείο  του συλλόγου Φ.Ε.Κ.Κ.  συνήλθαν τα μέλη του συλλόγου  με την επωνυμία  «Φεστιβάλ Κρητικής Κουζίνας» με  διακριτικό τίτλο Φ.Ε.Κ.Κ. για την εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτικής Επιτροπής σύμφωνα  με το καταστατικό του και με την παρουσία της εφορευτικής επιτροπής που εκλέχτηκε από τη Γενική Συνέλευση  και που αποτελείται από τους: Πρόεδρος : Λάμπρος Βαμβακάς ,Μέλη: Μαρία Νηστικάκη και Ελευθερία Βαρδαλαχάκη. 

Η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο έχει τριετή  θητεία, έχει ως εξής:

Παραμένει στην προεδρία η κ. Λένα Ηγουμενάκη

Πρόεδρος: Ελένη Ηγουμενάκη

Αντιπρόεδρος: Αγγελική  Πρινάρη

Γενικός Γραμματέας: Ευαγγελία  Κολυδάκη

Ταμίας: ΚρυστάλληΚοκονόζη

Έφορος Εκδηλώσεων: Αικατερίνη Βασιλάκη

Αναπληρωματικά μέλη: Βασίλειος Ελευθεριάδης, Αικατερίνη Τζαγκαράκη, Νικόλαος Ασημιανάκης

 Η σύνθεση της νέας Ελεγκτικής Επιτροπής , η  οποία έχει τριετή  θητεία, έχει ως εξής:    

Δέσποινα Μερκουλίδου

Εμμανουήλ Κασσάκης

Ευθαλία Καλεντάκη

Αναπληρωματικό μέλος: Τίτος Κοκολάκης

Γίνεται μνεία ότι οι Αρχαιρεσίες διεξήχθησαν ομαλά και σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού του συλλόγου και των νόμων.

ΔΑΦΕΡΜΟΣ 450×450
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ