Φροντιστήριο ΚΥΚΛΟΣ: Σχολιασμός των θεμάτων Χημείας και Πληροφορικής

by fonimaleviziou.gr

Τελευταία Ενημέρωση:

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΧΗΜΕΙΑ

Τα θέματα χαρακτηρίζονται ως μεσαίας δυσκολίας, ενώ κάλυπταν επαρκώς ένα σημαντικό μέρος της ύλης. Η έκταση των θεμάτων ήταν επίσης ανάλογη του χρονικού περιθωρίου. Τα Θέματα Α και Β ήταν αρκετά βατά, με εξαίρεση το υποερώτημα Β4 που απαιτούσε λίγο αυξημένη αντίληψη στις έννοιες της Χημικής Ισορροπίας. Το Θέμα Γ ήταν συνδυαστικό και χαρακτηρίζεται ως βατό, συνδυάζοντας βασικές έννοιες από τις αντιδράσεις οξειδοαναγωγής, τη χημική ισορροπία και το νόμο ταχύτητας. Το Θέμα Δ απαιτούσε αρκετές γνώσεις τόσο των οργανικών αντιδράσεων, όσο και της ιοντικής ισορροπίας.

Νικήτας Μαλλιαρός

Χημικός του φροντιστηρίου ‘’ΚΥΚΛΟΣ’’

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Πρόκειται για θέματα τα οποία καλύπτουν όλο το εύρος της ύλης, παλιάς και καινούργιας. Το θέμα Α εστιάζει στην καινούργια ύλη και προϋποθέτει καλή κατανόηση της έννοιας των δέντρων και του αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού. Το θέμα Β, και ιδιαίτερα το Β1, προϋποθέτει καλή προγραμματιστική αντίληψη των μαθητών ώστε να συνδέσουν τις έννοιες της ουράς με την διαδικασία που τους περιγράφει η εκφώνηση. Στο θέμα Γ+Δ τα θέματα είναι διαβαθμισμένης δυσκολίας. Ορισμένα ερωτήματα του θέματος Γ ήταν πιο δύσκολα στην κατανόησή τους (Γ3) απ’ότι τα ερωτήματα του θέματος Δ που προϋποθέτουν ο μαθητής να γνωρίζει βασικές μεθοδολογίες αλγορίθμου, αναζήτησης και ταξινόμησης.

Δασκαλάκη Μαρία-Όλγα

Βουράκης Δημήτρης

Πληροφορικοί του φροντιστηρίου ΄’’ΚΥΚΛΟΣ’’

Related Articles