Σχολιασμός θεμάτων Ιστορίας από το Φροντιστήριο ΚΥΚΛΟΣ

by litsa TSANTIRAKI

Τελευταία Ενημέρωση:

Τα θέματα της Ιστορίας Ο.Π Ανθρωπιστικών Σπουδών στα οποία εξετάστηκαν σήμερα οι υποψήφιοι καλύπτουν ένα ευρύ μέρος της εξεταστέας ύλης και είναι διατυπωμένα με σαφήνεια.

Αναλυτικότερα, το θέμα Α1 ζητά την απόδοση του περιεχομένου ιστορικών όρων που δεν θα δυσκόλεψε τους μαθητές. Το Α2 είναι κλειστού τύπου με (Σ-Λ) με σαφή διατύπωση που δεν προκαλεί δυσκολίες. Τα θέματα Β1 και Β2 είναι ξεκάθαρα διατυπωμένα και καλά προετοιμασμένοι μαθητές δεν θα δυσκολευτούν να απαντήσουν.

Η Β’ ομάδα ερωτήσεων αποτελείται από δυο θέματα επεξεργασίας ιστορικών πηγών με ξεκάθαρα ιστορικά ερωτήματα αναφορικά με το προσφυγικό ζήτημα στην Ελλάδα τον 20ο αιώνα: θέμα ‘’επετειακό’’, εξαιτίας της συμπλήρωσης εκατό χρόνων από τη Μικρασιατική καταστροφή, και το κρητικό ζήτημα. Μαθητές που έχουν κατανοήσει σε βάθος την ύλη δεν θα αντιμετωπίσουν δυσκολίες στην διεκπεραίωση του διαγωνίσματος.

Καλομοίρη Κατερίνα

Φιλόλογος του φροντιστηρίου ‘’ΚΥΚΛΟΣ’’

Related Articles