Το σχόλιο του Φροντιστηρίου Κύκλος για τα θέματα Οικονομικής Θεωρίας

by litsa TSANTIRAKI

Τελευταία Ενημέρωση:

Τα θέματα του μαθήματος Αρχές Οικονομικής Θεωρίας καλύπτουν μεγάλο μέρος της  ύλης και χαρακτηρίζονται μέτριας δυσκολίας. 

Πιο συγκεκριμένα το Θέμα Α δεν παρουσιάζει ιδιαίτερη δυσκολία. Ωστόσο το Α.2  χρειάζεται περισσότερη προσοχή καθώς απαιτεί περισσότερη σκέψη. Όσον αφορά στο Θέμα Β και το θεωρητικό μέρος της ύλης, ελέγχονται βασικές γνώσεις, δεν  παρουσιάζει ιδιαίτερη δυσκολία και θεωρείται αναμενόμενο. Το θέμα Γ ήταν σαφές  και βατό, εξετάζει βασικές γνώσεις 1ου Κεφαλαίου όμως απαιτεί προσοχή στην  διαχείριση των δεδομένων. Τέλος, το Θέμα Δ είναι κλιμακούμενης δυσκολίας, απαιτεί  προσοχή το Δ1 ώστε να υπολογιστούν σωστά οι συναρτήσεις καθώς επηρεάζει την  πορεία όλου του Θέματος. 

 Οικονομολόγος  Παπαδάκης Χαράλαμπος

Related Articles