Πήρε επίσημη παράταση το έργο στη Σενετάκη μέχρι το Δεκέμβριο

by KORINA KAFETZOPOULOU

Τελευταία Ενημέρωση:

Παράταση μέχρι τις 18 Δεκεμβρίου έλαβε το εκτελούμενο έργο στην οδό Σενετάκη για το οποίο είχε εκφραστεί ανησυχία από τους κατοίκους της περιοχής, ως προς το χρονοδιάγραμμα παράδοσής του.

Όπως αναφέρεται στη σχετική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που συνεδρίασε πριν λίγες ημέρες (ΑΔΑ Ω336ΩΛΣ-5ΦΧ)  το αίτημα για την 1η παράταση κατατέθηκε στις 09-08-2022 και εγκρίθηκε στις 6 Σεπτεμβρίου από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών.

Η παράταση δίνεται  για τους λόγους που επικαλείται ο ανάδοχος, δηλαδή λόγω του πολέμου της Ουκρανίας δεν υπάρχει άμεση διάθεση πρώτων υλών και την επικράτηση της οικονομικής αστάθειας.

Όπως αναφέρεται :  «Η  συμβατική προθεσμία του έργου έληγε στις 18-08-2022.

Η νέα προθεσμία περαίωσης του έργου αυτού ορίζεται η  18-12-2022 για τους λόγους που επικαλείται στην αίτηση του ο ανάδοχος και στην εισήγηση της η Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και συγκεκριμένα, λόγω των έκτακτων συνθηκών εξαιτίας του πολέμου που είχε ως συνέπεια την δυσκολία εύρεσης των προδιαγεγραμμένων υλικών από την μελέτη».

Ένας άλλος λόγος καθυστέρησης που επικαλείται ο Δήμος πάντως είναι και τα ζητήματα που προέκυψαν στην αρχή και  σχετίζονται με τις ιδιοκτησίες καθώς εκεί έγινε παραχώρηση από ιδιώτες αφού πρόκειται για περιοχή εκτός σχεδίου.

Related Articles