Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου στη Λότζια

Συνεδριάζει την Τετάρτη 1η Μαρτίου 2023 και ώρα 17.55  το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου  στην Αίθουσα «Ελ. Βενιζέλος» στη Λότζια με σαρανταέξι (46) θέματα στην ημερήσια διάταξη.

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Μετέγκατασταση Καταυλισμού Ρομά στα Δύο Αοράκια στον Δήμο Ηρακλείου, κατά το άρθρο 159 του Ν.4483/2017.
 2. Εισήγηση για το σχέδιο του «Τοπικού σχεδίου διαχείρισης αποβλήτων» Δήμου Ηρακλείου (απόφαση 1/2023 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής). 
 3. Μετακίνηση της λαϊκής αγοράς που διεξάγεται κάθε Τετάρτη στην 4η
  Δημοτική Κοινότητα (περιοχή Μασταμπάς) – (απόφαση 32/2023 σε ορθή επανάληψη Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
 4. Ακίνητο στην πλατεία Κύπρου (Πυροσβεστικός Σταθμός).      
 5. Εισήγηση για έγκριση του εκπονηθέντος Σχεδίου Βιώσιμης αστικής
  κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Ηρακλείου (απόφαση 151/2022 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
 6. Πιλοτική – προσωρινή εφαρμογή του Α ́ σταδίου της Κυκλοφοριακής
  Μελέτης Παλιάς Πόλης (απόφαση 2/2023 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
 7. Έγκριση κατανομής της κρατικής επιχορήγησης που αφορά στην κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηρακλείου (Α' δόση 2023).
 8. Περί πορείας εκτέλεσης του έργου «Υπαίθρια διαμόρφωση Δημοτικού ακινήτου στο δημοτικό διαμέρισμα Αλικαρνασσού» κατόπιν των πρόσφατων εγγράφων της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Ηρακλείου, του Σωφρονιστικού Καταστήματος Αλικαρνασσού και του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.
 9. Έγκριση 1ης παράτασης του άρθρου 184του Ν. 4412/2016 για την ολοκλήρωση της μελέτης με τίτλο: Υποέργο 10 : «Παροχή υπηρεσιών για την εκπόνηση μελετών ωρίμανσης» της πράξης με τίτλο «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Ηρακλείου». 
 10. Έγκριση 1ου Σ.Π. της αρχικής σύμβασης και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης της μελέτης με τίτλο «Μελέτες για βιοκλιματικής διαμόρφωσης Κ.Χ. της 1ης, 2ης, 3ης και Δ.Κ. Νέας Αλικαρνασσού».
 11. Παραχώρηση χρήσεως οδών για την διεξαγωγή του αγώνα δρόμου «Καρτερός Run».
 12. Έγκριση παράτασης εκτέλεσης εργασιών για επί μέρους συμβάσεις της υπηρεσίας  «Μίσθωση μηχανημάτων για αποκατάσταση αγροτικής οδοποιίας».
 13. Έγκριση της 1ης παράτασης εκτέλεσης εργασιών του έργου  «Υπαίθρια διαμόρφωση δημοτικού ακινήτου στο Δημοτικό Διαμέρισμα Αλικαρνασσού».  
 14. Χορήγηση 3ης παράτασης εκτέλεσης των εργασιών του έργου «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων βόρειου τμήματος Π.Ε. 17 περιοχής Θαλασσινών Νέας Αλικαρνασσού».
 15. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου  «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων στην 3η Κοινότητα του Δήμου Ηρακλείου».            
 16. Έγκριση 2ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου «Ασφαλτοστρώσεις στη Δημοτική Ενότητας Τεμένους του Δήμου Ηρακλείου».   
 17. Έγκριση 2ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων στη Δημοτική Ενότητα Παλιανής του Δήμου Ηρακλείου». 
 18.  Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών , 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Μονάδος Νέων Εργασιών του έργου «Ενίσχυση κτιρίου πρώην παιδαγωγική ακαδημίας».
 19.  Έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής και  Οριστικής Παραλαβής του έργου «Ανακατασκευή παιδικής χαράς στη συμβολή των οδών Ικάρου και Κανάρη».
 20.  Έγκριση χρηματοδότησης 2ης ΣΣΕ του έργου με τίτλο «Ανάπλαση κεντρικής οδού της Τοπικής Κοινότητας Άνω Ασιτών του Δήμου Ηρακλείου».
 21. Εξέταση της με αρ. πρωτ. 16.911/2023 αίτησης παράτασης του χρόνου παράδοσης της συμβάσης 86.322/2022 για τρεις (3) επιπλέον μήνες μέχρι και τις 30-06-2023, για την Προμήθεια ενός (1) φορτηγού ανατρεπόμενου μικτού βάρους 12 τόνους, με διακήρυξη 46.857/2021 / Α.Α ΕΣΗΔΗΣ 133.084 Διαγωνισμού για την Προμήθεια οχημάτων της Δ/νσης Συντήρησης και Αυτεπιστασίας και του Τμήματος Πρασίνου λόγω ανωτέρας βίας δεδομένης της κατάστασης με την πανδημία του κορονοιού αλλά και λόγω της γενικευμένης κρίσης των αυτοκινητοβιομηχανιών σε παγκόσμιο επίπεδο.
 22. Αίτηση για παράταση σύμβασης που αφορά στην υπηρεσία «Εργασία συντήρησης αρδευτικών δικτύων Κ.Χ. Πρασίνου».
 23. Ονοματοθεσία οδών του Δήμου Ηρακλείου.
 24. Απολογιστικά στοιχεία οικονομικού έτους 2023 (απόφαση 7/2023 ΔΟΠΑΦΜΑΗ) .
 25. Αίτημα για έγκριση κατανομής της χρηματοδότησης από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) προς τον Δημοτικό Οργανισμό Προσχολικής Αγωγής Φροντίδας Μαζικής Άθλησης Ηρακλείου (Δ.Ο.Π.Α.Φ.Μ.Α.Η.) για το έτος 2023. 
 26. Διαγραφή προσαυξήσεων.
 27. Αίτημα παράτασης της σύμβασης για την Προστασία του Πληροφοριακού Συστήματος και των Δεδομένων Ηρακλείου (κυβερνοασφάλεια). 
 28. Εξέταση αίτησης πολίτη για επιστροφή υπερημεριών τελών άρδευσης(απόφαση 2/2023 Κοινότητας Αγίου Μύρωνα).
 29.  Εξέταση αίτησης του Ματθαιάκη Ιωάννη του Αποστόλου για διόρθωση λάθους σε τέλος άρδευσης (απόφαση 2/2023 Δημοτικής Ενότητας Άνω Ασιτών).
 30. Αίτημα παράτασης παραλαβής βιβλίου.
 31.  Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή γύρω από το οικόπεδο Χ440 (οικόπεδο Λυδάκη), περιοχή Πατέλες  (απόφαση 13/2023 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
 32. Ενίσχυση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων πέριξ του Γηπέδου Ηροδότου στη Ν. Αλικαρνασσό (απόφαση 14/2023 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
 33. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις περιμετρικά από το 3ο Δημοτικό σχολείο και 8ο Νηπιαγωγείο στην περιοχή Άνω Αλικαρνασσός(απόφαση 15/2023 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
 34. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις πέριξ του 8ου Δημοτικού Ηρακλείου (Ταξ. Μαρκοπούλου) για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας (απόφαση 16/2023 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
 35. Δημιουργία θέσης φορτοεκφόρτωσης επί της οδού Μιτσοτάκη (απόφαση 17/2023 σε ορθή επανάληψη Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
 36. Ενίσχυση οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης στο οδικό δίκτυο για
  αποκατάσταση προβλημάτων οδικής ασφάλειας. Τοποθέτηση ρυθμιστικών
  πινακίδων Ρ-2 (υποχρεωτική διακοπή πορείας) στη συμβολή οδών στην περιοχή
  Γούρνες, Δήμο Ηρακλείου Κρήτης (απόφαση 18/2023 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
 37. Κυκλοφοριακή ρύθμιση που αφορά σε δημιουργία θεσης στάθμευσης για
  την Εφορεία Ενάλιας Αρχαιολογίας Ηρακλείου επί της Γ. Παπανδρέου αρ. 28 (απόφαση 19/2023 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
 38. Παρεμβάσεις γύρω από εγκαταστάσεις εκπαιδευτικών μονάδων.
  Ρυθμίσεις ενίσχυσης οδικής ασφάλειας περιφερειακά των σχολείων στην περιοχή
  Μασταμπά (36ο Δημοτικό, ΙΒ ΚΕΠΑ κ.α.) – (απόφαση 20/2023 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
 39.  Παραχώρησης θέσεων στάθμευσης στην Πλ. Μάρθας Ολυμπίας και Στυλιανού Αλεξίου για τον Υπουργό Αθλητισμού (απόφαση 21/2023 σε ορθή επανάληψη  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
 40. Οριοθέτηση πιάτσας ταξί επί της οδού Κορωναίου και επί της οδού Αρκολέοντος (απόφαση 22/2023 σε ορθή επανάληψη Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) .
 41. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο δημοτικό δίκτυο πλησίον οικισμών
  Σπηλίων και Σκαλανίου (απόφαση 23/2023 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
 42. Παραχώρηση θέσης στάθμευσης οχημάτων Ερυθρού Σταυρού επί της
  οδού Ζωγράφου (απόφαση 24/2023 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
 43. Παραχώρηση θέσεων στάθμευσης για το Πρωτοδικείο Ηρακλείου επί της Λ. Κνωσσού αρ. 220 στην περιοχή Άγιος Ιωάννης (απόφαση 25/2023 σε ορθή επανάληψη  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
 44. Παραχώρηση θέσεων στάθμευσης λεωφορείων στην Πλ. Μάρθας
  Ολυμπίας και Στυλιανού Αλεξίου (απόφαση 26/2023 σε ορθή επανάληψη Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
 45. Βελτίωση προσβασιμότητας στην οδό Μαραθώνος – περιοχή
  Χρυσοπηγής – Πόρου (απόφαση 27/2023 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
 46. Εισήγηση για την κατάργηση κενωθέντων θέσεων περιπτέρων (απόφαση 31/2023 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

Ροή ειδήσεων - ΡΟΗ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ