Σύντομος σχολιασμός από το φροντιστήριο ΚΥΚΛΟΣ για το μάθημα της Βιολογίας Γενικού Λυκείου

Θέματα  διαβαθμισμένης δυσκολίας, τα οποία κάλυπταν μεγάλο μέρος της ύλης και δεν εμφάνιζαν ιδιαίτερες εκπλήξεις. Σε αντίθεση με τις αμέσως προηγούμενες χρονιές φαίνεται ότι ο χρόνος εξέτασης θα είναι επαρκής για τους υποψηφίους, καθώς ο όγκος των απαντήσεων είναι σημαντικά μικρότερος.

Το θέμα Α αποτελείται από ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, οι οποίες ως είθισται απαιτούν προσεκτική προσέγγιση για να δοθεί η σωστή απάντηση.

Το θέμα Β έχει ερωτήσεις θεωρίας από διάφορα κεφάλαια της ύλης, χωρίς ιδιαίτερες εκπλήξεις.

Στο θέμα Γ συναντάμε αναμενόμενες ερωτήσεις κρίσεως οι οποίες έχουν ζητηθεί συχνά στο παρελθόν, καθώς και μια κλασική άσκηση γενετικής, η οποία απαιτούσε ιδιαίτερη προσοχή στα δεδομένα που δίνονται.

Τέλος, στο θέμα Δ υπάρχει μια αναμενόμενη άσκηση με συνδυασμό γονιδίων και ανασυνδυασμένου DNA. Η πρωτοτυπία στο συγκεκριμένο θέμα είναι ότι ένα μεγάλο κομμάτι του δεν απαιτούσε αιτιολόγηση από τους υποψηφίους.

Γιώργος Παπαδάκης

Βιολόγος, Φροντιστήριο Κύκλος, Γάζι

ΣΑΛΟΥΣΤΡΟΣ ΑΡΗΣ 336×280
ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ 336×280
Ροή ειδήσεων - Τελευταία Νέα
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ