Διαδικτυακή συζήτηση για την δια βίου μάθηση

Petite Perle 300×250

Σε διαδικτυακό  focus group, με θέμα τις συνέργειες για την ανάπτυξη δεξιοτήτων,
που πραγματοποιήθηκε από την Επιστημονική Ένωση Εκπαίδευσης Ενηλίκων στο
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έργου ERASMUS «PartnerUP», συμμετείχε με τοποθέτηση
της, η Αντιδήμαρχος Παιδείας του Δήμου Ηρακλείου Στέλα Αρχοντάκη-
Καλογεράκη.

Η αντιδήμαρχος ενημερώθηκε διεξοδικά για τους τρόπους με τους
οποίους μπορούν να αναπτυχθούν συνέργειες, καθώς και καλές πρακτικές, για την
προσέγγιση και υποστήριξη ενηλίκων με χαμηλό επίπεδο προσόντων, ενώ
αναφέρθηκε και στις αντίστοιχες δράσεις που υλοποιεί προς αυτή την κατεύθυνση ο
Δήμος Ηρακλείου.

Το έργο «PartnerUP» έχει στόχο να ενισχύσει την εφαρμογή των Διαδρομών
Αναβάθμισης των Δεξιοτήτων προς όφελος αυτής της ομάδας ενήλικων και να
αυξήσει τη συμμετοχή τους στις ευκαιρίες δια βίου μάθησης. Παρέχει επίσης χρήσιμο
υλικό για το ευρωπαϊκό θεματολόγιο δεξιοτήτων, καθώς και για την Ανανεωμένη
Ατζέντα για την εκπαίδευση ενηλίκων.
Στο διαδικτυακό focus συμμετέχουν φορείς από Κροατία, Κύπρο, Λετονία, Ιταλία,
Ιρλανδία, Ρουμανία.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ