Το Μουσικό Σχολείο Ηρακλείου συμμετέχει στην Πανελλήνια Ημέρα Διαμαρτυρίας των Μουσικών Σχολείων

Τα Μουσικά Σχολεία είναι εξατάξια γυμνάσια-λύκεια όπου, μαζί με τα μαθήματα του γενικού σχολείου, διδάσκονται και πολλά διαφορετικά μουσικά μαθήματα. Τα Μουσικά Σχολεία μαθαίνουν στα παιδιά μας πολλά είδη μουσικής, κλασσικής και σύγχρονης, ενώ ταυτόχρονα φροντίζουν για την διάσωση και εξέλιξη της παραδοσιακής μας μουσικής.  

Το Μουσικό Σχολείο Ηρακλείου στελεχώνεται από εξαιρετικούς εκπαιδευτικούς, τόσο στην γενική παιδεία όσο και στα μουσικά μαθήματα, κι έχει την χαρά να έχει καταπληκτικούς μαθητές και αποφοίτους οι οποίοι διαπρέπουν στα αντικείμενά τους. Δυστυχώς η φιλότιμη προσπάθεια διοίκησης, εκπαιδευτικών, μαθητών, γονέων και κηδεμόνων για μόρφωση και προκοπή, παρεμποδίζεται από τις δυσχέρειες που προ καλούν τα ακατάλληλα κτήρια στα οποία στεγάζεται το Σχολείο μας. Πέρα από τα προφανή προβλήματα που έχει η στέγαση σχολείου σε στρατιωτικά κτήρια τα οποία φτιάχτηκαν πριν πολλές δεκαετίες, τα πλέον φλέγονται θέματα αυτή τη στιγμή είναι: 

(1) Οι ανυπόφορες συνθήκες στις αίθουσες διδασκαλίας μουσικών οργάνων λόγω έλλειψης θέρμανσης και κλιματισμού και  

(2) Η έλλειψη μεγάλων αιθουσών για την σίτιση των μαθητών, για συναυλίες και πρόβες των με γάλων μουσικών συνόλων, και για συνεδριάσεις των σχεδόν εκατό εκπαιδευτικών του Σχολείου, αλλά και μικρών αιθουσών για εξατομικευμένα μαθήματα. Είχε δρομολογηθεί μια κάποια λύση σε αυτά τα θέματα με την επισκευή παρακείμενου κτηρίου, η οποία όμως έχει ανασταλεί.  

Στα παραπάνω, να προστεθεί και η απογοήτευση για την πρόσφατη απόφαση ακύρωσης της ίδρυσης τμήματος Μουσικών Σπουδών στην Κρήτη. Ένα τέτοιο τμήμα θα επέκτεινε την ακαδημαϊκή αριστεία των ΑΕΙ της Κρήτης και στην Μουσική, αλλά και θα ελάφρυνε τον οικογενειακό προϋπολογισμό από το κόστος μετοίκησης των παιδιών μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Άρτα ή Κέρκυρα. 

Επιπλέον από τα δικά μας, τοπικά αιτήματα, συνυπογράφουμε τα πάγια αιτήματα της Πανελλήνιας Ένωσης Γονέων Μουσικών και Καλλιτεχνικών Σχολείων στα οποία περιλαμβάνονται:  (1) Άμεση κάλυψη όλων των ελλείψεων εκπαιδευτικών. 

(2) Δωρεάν διδακτικά βιβλία μουσικών μαθημάτων και έκπτωση στην αγορά μουσικών οργάνων. (3) Πιστοποίηση των μουσικών σπουδών των μαθητών μας και 

(4) Διευκόλυνση των αποφοίτων για εισαγωγή σε μουσικά πανεπιστήμια.  

Είναι καιρός πια η Πολιτεία να στηρίξει έμπρακτα τα Μουσικά μας Σχολεία, όπως γίνεται σε όλες τις προηγμένες χώρες. Το Δ.Σ του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Μουσικού Σχολείου Ηρακλείου "Μίκης Θεοδωράκης" συντασσόμαστε με τα παιδιά μας και υποστηρίζουμε τα δίκαια αιτήματά τους.  

Κρήτη - ΡΟΗ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ