Ξεκινάει η καταγραφή αδειούχων πωλητών υπαίθριου εμπορίου στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Ανοιχτή Αγορά

Petite Perle 300×250

Σύμφωνα με το αριθμ. 9480/5.2.2024  έγγραφο στου Υπουργείου Ανάπτυξης στο Ολοκληρωμένο πληροφοριακό Σύστημα Ανοικτή Αγορά του αρ. 56 του Ν. 4849/2021 (https://openmarket.mindev.gov.gr ) καταγράφονται  όλοι οι υφιστάμενοι κάτοχοι άδειας υπαιθρίου εμπορίου , δηλαδή όσοι απέκτησαν άδεια πριν την έναρξη ισχύος του Ν.4849/2021, ήτοι πριν την 1η Φεβρουαρίου 2022 και οι οποίες δεν έχουν καταργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4849/2021 ή προγενέστερου νομοθετικού πλαισίου ως εξής :

Α) κάτοχοι αδειών παραγωγού-επαγγελματία  πωλητή στάσιμου και πλανόδιου εμπορίου : 15-2-2024 έως 15-05-2024.

Β) κάτοχοι αδείας χειροτέχνη -καλλιτέχνη : 15.2.2024 έως 15.5.2024 (εφόσον ισχύουν σύμφωνα με άρθρο 45 N. 4849/2021).

Γ) κάτοχοι αδειών παραγωγού και επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών : 15.3.2024 έως 15.06.2024.

 

Οι αδειούχοι εισέρχονται στο πληροφοριακό Σύστημα με κωδικούς TAXISNET  και καταχωρούν τα στοιχεία της άδειάς τους σύμφωνα με το εγχειρίδιο  χρήσης που είναι ανηρτημένο στο σύστημα.

Επισημαίνουμε ότι μετά το πέρας των ανωτέρω προθεσμιών και των τυχών παρατάσεων δεν θα είναι δυνατή η καταχώριση στο Σύστημα αδειών από τους κατόχους τους.

 

Το ανωτέρω έγγραφο του Υπουργείου μπορεί να αναζητηθεί στον ιστότοπο της Περιφέρειας Κρήτης https://www.crete.gov.gr/emporio και στο  https://www.crete.gov.gr/laikes-agores/  

Περισσότερες πληροφορίες:

Δ/νση Παιδείας, Απασχόλησης και Εμπορίου, τμήμα Εμπορίου, [email protected], 2813410-287, -255

Δ/νση Ανάπτυξης, Τμήμα Εμπορίου Π.Ε. Χανίων, Πλατεία Ελευθερίας 1, Χανιά, 73132, [email protected], [email protected], [email protected] τηλ.2821345845, 2821345850, 2821345824

Δ/νση Ανάπτυξης, Τμήμα Εμπορίου ΠΕ Ρεθύμνου, δ/νση  Πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου, Ρέθυμνο, 74131, [email protected], [email protected]   τηλ. 2831340708, 2831340866

 Δ/νση Ανάπτυξης, Τμήμα Εμπορίου ΠΕ Ηρακλείου, δ/νση Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 17, τκ 71202, [email protected]  τηλ. 2813410455

 Δ/νση Ανάπτυξης, Τμήμα Εμπορίου ΠΕ Λασιθίου , δ/νση Τέρμα Πολυτεχνείου τ.κ. 72100, ,  [email protected], [email protected],  τηλ 2841340564,2841340565.

 

Κρήτη - ΡΟΗ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ