Η Ροδιά τιμά τον Βασίλη Σταματάκη – Δρόμος του χωριού παίρνει το όνομα του αείμνηστου προέδρου

Petite Perle 300×250

Oμόφωνη απόφαση να δοθεί το όνομα του Βασίλη Σταματάκη που στο παρελθόν είχε διατελέσει πρόεδρος της Κοινότητας Ροδιάς σε δρόμο  πήρε το τοπικό συμβούλιο του χωριού στην τελευταία του συνεδρίαση.

Πρόκειται για την ανώνυμη Δημοτική οδό  που βρίσκεται περιφερειακά του οικισμού Ροδιάς , από την πλατεία, έως τη θέση Καζάνι.

Κατά τη συνεδρίαση του τοπικού συμβουλίου όπως αναφέρει η σχετική απόφαση:

"Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του Συμβουλίου:

α) την πρόταση κατοίκων της
Κοινότητας σύμφωνα με την οποία υπάρχει ανάγκη για ονοματοδοσία ανώνυμης
Δημοτικής οδού που βρίσκεται περιφερειακά του οικισμού Ροδιάς και συγκεκριμένα
από την πλατεία έως τη θέση « Καζάνι» προτείνοντας να ονομαστεί οδός Σταματάκη
Βασιλείου-Πρόεδρος Ροδιάς και β) μαρτυρίες δύο ηλικιωμένων κατοίκων οι οποίοι
θυμούνται πόσο πολύ προσπάθησε για την Κοινότητα μας ο αείμνηστος Σταματάκης
Βασίλειος όσο διατέλεσε Πρόεδρος (1979-1981), αλλά και πόσο βοήθησε όλη την
Κοινότητα ως απλός πολίτης σε όλο του το βίο".

Η ονομασία συνοικιών, οδών και πλατειών γίνεται με απόφαση του δημοτικού
συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται ύστερα από εισήγηση του οικείου συμβουλίου
δημοτικής ή τοπικής κοινότητας ή εκπροσώπου της τοπικής κοινότητας και σύμφωνη
γνώμη επιτροπής.

Έτσι ο πρόεδρος Γιάννης Ντουλάκης και τα μέλη του τοπικού Κωνσταντίνος Αλεξαδράκης και Αντώνης Ροδίτης κατέληξαν στην απόφαση όπως διαπιστώνεται παρακάτω:

"Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας, έπειτα από διαλογική συζήτηση,
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο:
1) Να διαπιστώσει την ανάγκη ονοματοδοσίας ανώνυμης Δημοτικής οδού που
βρίσκεται περιφερειακά του οικισμού Ροδιάς από την πλατεία έως τη θέση
«Καζάνι».
2) Στην παραπάνω ανώνυμο οδό να δοθεί η ονομασία ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ-ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΡΟΔΙΑΣ ο οποίος αποτελεί σημαίνουσα
προσωπικότητα στην Τοπική Κοινότητα Ροδιάς και ως Πρόεδρος, αλλά και
ως Δημότης.
3) Η παραπάνω ονοματοδοσία κρίνεται αναγκαία κατόπιν των πολυάριθμων
αιτημάτων των Δημοτών μας, δεδομένου ότι θα βελτιώσει την ποιότητα των
παρεχόμενων υπηρεσιών των κατοίκων, που αδυνατούν να εξυπηρετηθούν
από ΕΛΤΑ, υπηρεσίες ταχυμεταφορών, υπηρεσίες
υγείας(ασθενοφόρα),Ελληνική Αστυνομία,κλπ.
4) Η παρούσα να αποσταλεί στην Επιτροπή του άρθρου 8 του Ν.3463/2006
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης ,μαζί με τη σχετική απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου.
Η απόφαση αυτή πήρε 21/2024 αύξοντα αριθμό".

Μαλεβίζι - ΡΟΗ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ