"Τρέχουν" σήμερα στο Δήμο Μαλεβιζίου – Δημοτική Επιτροπή, Δημοτικό Συμβούλιο και θέμα αύξησης τελών

Petite Perle 300×250

Γεμάτη προβλέπεται η σημερινή μέρα στο Δήμο Μαλεβιζίου καθώς στις 11:30 το πρωί συνεδριάζει με 11 θέματα η Δημοτική Επιτροπή ενώ στις 5 το απόγευμα συνεδριάζει με 12 θέματα το Δημοτικό Συμβούλιο.

Από τα θέματα που ξεχωρίζουν στο Δημοτικό Συμβούλιο ξεχωρίζει το θέμα που βρίσκεται στη θέση 10 της ημερήσιας διάταξης και αφορά στην αύξηση τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού (ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ)

Στην εισήγηση που κατατίθεται στο Δημοτικό Συμβούλιο με την  υπογραφή του τμήματος εισόδων και περιουσίας του Δήμου γίνεται λόγος για έλλειμμα ύψους 1,7 εκατ. Ευρώ το οποίο αν δεν υπάρξει αύξηση στα τέλη, όπως επισημαίνεται θα πρέπει να καλυφθεί από τα τακτικά έσοδα του Δήμου.

Οι αυξήσεις που προτείνονται και αφορούν στους οικιακές συντελεστές αφορούν για οικίες από 0,80 ως 1 σήμερα σε 0,90 ως 1,25 ευρώ ανά τμ με τα νέα τιμολόγια. Για δωμάτια ξενοδοχείων, ενοικιαζόμενα δωμάτια και διαμερίσματα από 1,60 ευρώ σε 2,40 ευρώ.

Δημοτική Επιτροπή

Με 11 θέματα στην ημερήσια διάταξη της συνεδριάζει , την Τρίτη  27 – 02 – 2024 και ώρα 11:30 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Γαζίου η Δημοτική Επιτροπή Μαλεβιζίου.

 

 

Στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται τα παρακάτω θέματα:

 1. Έγκριση 1ου Πρακτικού (Ηλεκτρονική Αποσφράγιση και Αξιολόγηση των προσφορών) του έργου «Ανάπλαση πλατείας Ευαγγελιστρίας και κοινοχρήστων χώρων Τ.Κ. Τυλίσου».
 2. Έγκριση 1ου Πρακτικού (Ηλεκτρονική Αποσφράγιση και Αξιολόγηση των προσφορών) του έργου «Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από την πλημμύρα στις 15.10.2022 στην Δ.Ε. Κρουσώνα» και Πρόσκληση επεξήγησης οικονομικών προσφορών που κατατέθηκαν στον διαγωνισμό και κρίνονται «Ασυνήθιστα χαμηλές».
 3. Έγκριση 1ου Πρακτικού (Ηλεκτρονική Αποσφράγιση και Αξιολόγηση των προσφορών) του έργου «Αρδευτικό δίκτυο για την εξυπηρέτηση αγροκτημάτων στη θέση Καντρί του Δήμου Μαλεβιζίου» και Πρόσκληση επεξήγησης οικονομικών προσφορών που κατατέθηκαν στον διαγωνισμό και κρίνονται «Ασυνήθιστα χαμηλές».
 4. Έγκριση 1ου Πρακτικού (Ηλεκτρονική Αποσφράγιση και Αξιολόγηση των προσφορών) του έργου «Αποκατάσταση αγροτικής οδοποιίας του οικισμού Φόδελε» και Πρόσκληση επεξήγησης οικονομικών προσφορών που κατατέθηκαν στον διαγωνισμό και κρίνονται «Ασυνήθιστα χαμηλές».
 5. Έγκριση 2ου Α.Π.Ε (Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών) του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση Δημοτικού σχολείου και Νηπιαγωγείου Τυλίσου».
 6. Έγκριση Τροποποίησης Προγραμματικής Σύμβασης για τη διαπολιτιστική μεσολάβηση στο Δήμο Μαλεβιζίου.
 7. Υποβολή πρότασης στο «ΤΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ» με άξονα Προτεραιότητας 2.4 «Πρόληψη & διαχείριση κινδύνων» με Τίτλο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΩΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΤΑ Α' ΚΑΙ Β΄ ΒΑΘΜΟΥ » της Πράξης «Αντιμετώπιση και αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν στις πληγείσες περιοχές στις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Μαλεβιζίου  από την πλημμύρα στις 15.10.2022 και πρόδρομες ενέργειες για έργα αποκατάστασης και αντιπλημμυρικής προστασίας της Αγίας Πελαγίας» με συνολικό προϋπολογισμό 850.000,00 €.
 8. Λήψη απόφασης επί αιτήματος του Μανασάκη Στυλιανού περί έγκρισης εισόδου – εξόδου οχημάτων σε ακίνητο με πρόσωπο σε κοινοτικό δρόμο (565/3182/1999 Απόφαση Νομάρχη) εκτός οικισμού Αχλάδας στη θέση «Βρυσίδες».
 9. Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ) του Δήμου ως προς τη σύσταση δύο επιπλέον (2) θέσεων: α) -1- θέση κλάδου/ειδικότητας ΔΕ Διεκπεραίωσης υποθέσεων πολιτών (ΔΥΠ) και β) -1- θέση κλάδου ΤΕ Μηχανικών ειδικότητας ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών, από εκ παραδρομής παράλειψη.
 10. Αναπροσαρμογή συντελεστών τελών Καθαριότητας – Ηλεκτροφωτισμού για την αντιμετώπιση των δαπανών παροχής υπηρεσιών καθαριότητας και φωτισμού έτους 2024.
 11. Ανάκληση ή μη των 165/2021 (ΑΔΑ:ΩΗΖ1ΩΛΣ-5ΥΓ) και 251/2022 (ΑΔΑ: ΨΓΣ8ΩΛΣ-ΛΩΑ) αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής και παραίτηση ή μη των αντίστοιχων δικογράφων ανακοπής κατά της ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ και ΕΠΙΤΑΓΗΣ ΠΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ που ακολούθησαν τις 31/2021 και 247/2022 διαταγές πληρωμής  του Μονομελούς Διοικητικού Εφετείου Χανίων με τις οποίες επιδικάζεται στην Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα το ποσόν των 337.994,00 ευρώ αναφορικά με τους αντίστοιχους ετήσιους λογαριασμούς για προμήθεια και συντήρηση λαμπτήρων LED (σχετικές και οι αποφάσεις  111/2021 (ΑΔΑ: 6Β4ΕΩΛΣ-ΤΦΒ) και  232/2022  (ΑΔΑ: 9ΟΔΣΩΛΣ-ΡΕΑ) της Οικονομικής Επιτροπής με τις οποίες είχε αποφασιστεί η άσκηση ανακοπής κατά των ως διαταγών πληρωμής) ΑΠΟΔΟΧΗ ή ΜΗ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ και χορήγηση εντολής ως προς την στάση του Δήμου ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά την συζήτηση της με αρ πρωτ. του Δήμο μας 1441/2023 αίτησης αναίρεσης που άσκησε η Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα κατά της 252/2021 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου, την 26.2.2024 ή σε κάθε μετ αναβολήν δικάσιμο.

Δημοτικό Συμβούλιο

Την Τρίτη 27-2-2024 και ώρα 17.00 θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Γαζίου δια ζώσης συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μαλεβιζίου, προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ – ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1. Καθορισμός όρων προκήρυξης επιλογής Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του ν. 3852/10, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Καθορισμός του περιβαλλοντικού ή κοινωνικού φορέα που θα συμμετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο της «Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Μαλεβιζίου (ΔΕΥΑΜ)».

3. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μαλεβιζίου.

4. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου της «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Μαλεβιζίου (ΔΕΥΑΜ)».

5. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου «ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ (Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ.) ».

6. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου στο Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/LEADER της ΟΤΔ ΑΚΟΜΜ ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ.

7. Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ) του Δήμου ως προς τη σύσταση δύο επιπλέον (2) θέσεων: α) -1- θέση κλάδου/ειδικότητας ΔΕ Διεκπεραίωσης υποθέσεων πολιτών (ΔΥΠ) και β) -1- θέση κλάδου ΤΕ Μηχανικών ειδικότητας ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών, από εκ παραδρομής παράλειψη.

8. Ανάκληση ή μη των 165/2021 (ΑΔΑ:ΩΗΖ1ΩΛΣ-5ΥΓ) και 251/2022 (ΑΔΑ: ΨΓΣ8ΩΛΣ-ΛΩΑ) αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής και παραίτηση ή μη των αντίστοιχων δικογράφων ανακοπής κατά της ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ και ΕΠΙΤΑΓΗΣ ΠΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ που ακολούθησαν τις 31/2021 και 247/2022 διαταγές πληρωμής  του Μονομελούς Διοικητικού Εφετείου Χανίων με τις οποίες επιδικάζεται στην Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα το ποσόν των 337.994,00 ευρώ αναφορικά με τους αντίστοιχους ετήσιους λογαριασμούς για προμήθεια και συντήρηση λαμπτήρων LED (σχετικές και οι αποφάσεις  111/2021 (ΑΔΑ: 6Β4ΕΩΛΣ-ΤΦΒ) και  232/2022  (ΑΔΑ: 9ΟΔΣΩΛΣ-ΡΕΑ) της Οικονομικής Επιτροπής με τις οποίες είχε αποφασιστεί η άσκηση ανακοπής κατά των ως διαταγών πληρωμής) ΑΠΟΔΟΧΗ ή ΜΗ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ και χορήγηση εντολής ως προς την στάση του Δήμου ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά την συζήτηση της με αρ πρωτ. του Δήμο μας 1441/2023 αίτησης αναίρεσης που άσκησε η Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα κατά της 252/2021 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου, την 26.2.2024 ή σε κάθε μετ αναβολήν δικάσιμο.

9. Ονοματοδοσία ανώνυμης Δημοτικής Οδού που βρίσκεται περιφερειακά του οικισμού Ροδιάς , από την πλατεία έως τη θέση «Καζάνι».

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

10. «Αναπροσαρμογή συντελεστών τελών Καθαριότητας- Ηλεκτροφωτισμού για την αντιμετώπιση των δαπανών παροχής υπηρεσιών καθαριότητας και φωτισμού έτους 2024».

11. Εκμίσθωση τμήματος Δημοτικού ακινήτου 35τμ κάτω στάθμης εντός οικισμού Λουτρακίου της Δ.Ε.Κρουσώνα.

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

12. Λήψη απόφασης επί αιτήματος του Μανασάκη Στυλιανού περί έγκρισης εισόδου – εξόδου οχημάτων σε ακίνητο με πρόσωπο σε κοινοτικό δρόμο (565/3182/1999 Απόφαση Νομάρχη) εκτός οικισμού Αχλάδας στη θέση «Βρυσίδες».

Μαλεβιζι - ΡΟΗ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ