Ξεκινά η ανανέωση των δελτίων Μετακίνησης για τα ΑμεΑ στα υπεραστικά και αστικά ΚΤΕΛ

Petite Perle 300×250

Ενημερώνονται οι δικαιούχοι ή/και κάτοχοι παλαιών δελτίων Μετακίνησης ΑΜΕΑ, ότι και εφέτος παρέχεται έκπτωση 50% στα Υπεραστικά ΚΤΕΛ και δωρεάν μετακίνηση με αστικά ΚΤΕΛ της Περιφερειακής Ενότητας (πρώην Νομού) Ηρακλείου  με εισοδηματικά κριτήρια. 

 

Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί το διάστημα από  09 Απριλίου 2024  μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2024

– Στην αρμόδια υπηρεσία (Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ηρακλείου) της Περιφέρειας Κρήτης (οδός Τηλέμαχου Πλέυρη αρ. 2 & Ιερωνυμάκη, περιοχή Αναλήψεως)

– Στα κατά τόπους ΚΕΠ κατόπιν ραντεβού, τηλεφωνικώς ή ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας (rantevou.kep.gov.gr) και ώρες από 8:00π.μ έως 14:00μ.μ 

 

Η ισχύς των Δελτίων θα είναι για το τρέχον έτος 2024  και για όσο διάστημα εντός του 2025 απαιτηθεί για να εκδοθεί η επόμενη Κοινή Υπουργική Απόφαση.

 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ  Άτομα με Αναπηρίες: 

– Ελληνικής υπηκοότητας, ή υπήκοοι των Κρατών-Μελών της Ε.Ε., καθώς και 

   υπήκοοι Κρατών-Μελών του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 

   (Ε.Ε.Ο.Χ.)

– υπήκοοι Κρατών εκτός Ε.Ε. που έχουν καταστεί ανίκανοι για εργασία μετά από 

   εργατικό ατύχημα σε ελληνικό έδαφος, 

– αναγνωρισμένοι πρόσφυγες που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα, σε καθεστώς |

   παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους. 

–  να έχουν  ποσοστό αναπηρίας ή βλάβη από νόσο τουλάχιστον 67%.

– το ετήσιο συνολικό δηλωθέν ατομικό εισόδημα να είναι έως 23.000 ΕΥΡΩ 

   και το συνολικό δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα δεν είναι μεγαλύτερο των  

  29.000   ΕΥΡΩ προσαυξάνεται με 5.600 ΕΥΡΩ  για κάθε επιπλέον άτομο πέραν του 

   δικαιούχου, που συνοικεί και βαρύνει τον/ην φορολογούμενο, εφόσον αυτό  

   παρουσιάζει αναπηρία 67% και άνω. 

Στο συνολικό εισόδημα περιλαμβάνεται και το αυτοτελώς φορολογούμενο ή  φορολογούμενο  με  ειδικό τρόπο.  

Ειδικά οι ολικά τυφλοί και με ΒΝΚ εξαιρούνται και λαμβάνουν Κάρτα Δελτίου ΑμεΑ  ανεξάρτητα από το όριο εισοδήματός τους. 

 

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

 

1) Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή φωτοαντίγραφο αυτής.

2) Αίτηση –υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ή του κηδεμόνα του ή άλλου εξουσιοδοτημένου 

    ατόμου με συνημμένα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται παρακάτω.

3)  Γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής, όπου θα αναγράφεται το παθολογοανατομικό 

   ποσοστό αναπηρίας (τουλάχιστον 67%) ή απόφαση Διοικητικού Διευθυντή Ασφαλιστικού Φορέα ή ΕΦΚΑ για σύνταξη αναπηρική επ΄αόριστο  ή  βεβαίωση ΟΠΕΚΑ για εγγραφή στο μητρώο επιδοματούχων .   Δεν γίνονται δεκτές αποφάσεις βάσει Ν.2643/98.

 

 Για τους δικαιούχους του προγράμματος οικονομικής ενίσχυσης τυφλότητας και  

   Β.Ν.Κ.  που δεν είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ΟΠΕΚΑ , και για τους συνοδούς 

   τους απαιτείται γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής.

 

4) Φωτοαντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος της οικείας Οικονομικής  

    Εφορίας για το φορολογικό έτος (2023) (ΠΡΟΣΟΧΗ!)

 

5)   Για την έκδοση νέας κάρτας, δύο πρόσφατες φωτογραφίες , και με συνοδό 3   

   φωτογραφίες.

 

6) υπ.δήλωση σε περίπτωση που κάποιος/α δεν επιθυμεί την έκπτωση για αστικά δεν υποβάλλεται το εκκαθαριστικό Φ.Ε 2023

ΓΙΑ ΥΠΗΚΟΟΥΣ ΕΚΤΟΣ Ε.Ε. ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ.

 

– Για τους υπηκόους Κρατών εκτός Ε.Ε. που έχουν καταστεί ανίκανοι για εργασία μετά   

  από εργατικό ατύχημα σε ελληνικό έδαφος, απαιτείται Ιατρική Βεβαίωση 

  Νοσηλείας από Δημόσιο Νοσοκομείο, στο οποίο θα βεβαιώνεται η νοσηλεία μετά από 

  το ατύχημα.

Για αναγνωρισμένους μετανάστες , γνωμάτευση για ποσοστό αναπηρίας 67%.

 

ΚΑΡΤΑ ΣΥΝΟΔΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ

Άτομα με τυφλότητα ή οπτική αναπηρία άνω του 80% ή με Β.Ν.Κ (με δείκτη Νοημοσύνης ,κάτω του 34 και ποσοστό αναπηρίας άνω του 80%) καθώς και άτομα με διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές άνω του 80% 

 

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση απώλειας παλαιάς κάρτας ( η οποία βεβαιώνεται από αστυνομική Αρχή), δύναται να  χορηγηθεί νέο δελτίο, εφόσον υπάρχει διαθέσιμος αριθμός καρτών, από την Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου.

 

Για πληροφορίες και ραντεβού οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επικοινωνούν με την αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Κρήτης (τηλ. 2813-410.705) ή/και τα κατά τόπους ΚΕΠ του Δήμου.

 

ΚΕΠ Ανδρόγεω 2813 401000 ή 4010.11 έως 20

ΚΕΠ Πλαστήρα 2813 406.307 έως 316

ΚΕΠ Ν. Αλικαρνασσού 2813 409.881 ή 876 ή 877

ΚΕΠ Παλιανής 2813 400.811

ΚΕΠ Αγ. Μύρωνα 2813 400.031 ή 033

ΚΕΠ Προφ. Ηλία 2813 400.507 ή 508

 

Κρήτη - ΡΟΗ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ