Δήμος Μαλεβιζίου: Όλα έτοιμα για τους ναυαγοσώστες – Τι θα γίνει με κάθε παραλία

Petite Perle 300×250

Τρέχουν οι διαδικασίες για την επάνδρωση των πολυσύχναστων παραλιών του δήμου Μαλεβιζίου προκειμένου οι ναυαγοσώστες να είναι στη θέση τους από 1 Ιουνίου μέχρι 30 Σεπτεμβρίου.

Της Κορίνας Καφετζοπούλου

Η έγκριση δαπάνης για την ναυαγοσωστική κάλυψη είναι ύψος 330.000 ευρώ, και επιβαρύνει τον τρέχοντα προϋπολογισμό. Ήδη το δημοτικό συμβούλιο Μαλεβιζίου ενέκρινε την αποδοχή παραχώρησης με αντάλλαγμα του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις, τη διαδικασία και τους όρους της σχετικής ΚΥΑ.

Οι αιγιαλοί, παραλίες, όχθες και παρόχθιες ζώνες που παραχωρούνται είναι οι παρακάτω:

Παραλία Αμμουδάρας από Δυτικά εκβολής Ξηροποτάμου έως τέρμα της παραλίας Αμμουδάρας -Λινοπεραμάτων

Παραλία Παντάνασσας

Παραλία Μαδέ

Παραλία Λυγαριάς

Παραλία Φόδελε.

Παραλία Αγίας Πελαγίας, Κλαδισσού, Μονοναύτη, Φυλακές, Ψαρομούρας, Συκιάς και

Παραλία Παλαιόκαστρο

Την ίδια ώρα εγκρίθηκε και η μεταβίβαση των παραλιών Αγίας Πελαγίας, Λυγαριάς, Μονοναύτη και Παλαιοκάστρου στη «ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ- ΡΙΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ» (Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ.),εκτός από τα τμήματα εκείνα που θα παραχωρηθούν σε τρίτους από το Δήμο, με την υποχρέωση να αναλάβει τις δαπάνες που αναλογούν στα τμήματα των παραλιών αυτών.

Ο διαγωνισμός 

Η Δημοτική Επιτροπή στις 8 Μαΐου ενέκρινε τη μελέτη της Οικονομικής Υπηρεσίας με τίτλο «Ναυαγοσωστική κάλυψη παραλιών 2024» προϋπολογισμού 330.000,00€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, και τους όρους της διακήρυξης του

ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου για την υπηρεσία «Ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων παραλιών 2024» με κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.

Η διαδικασία του διαγωνισμού θα τρέξει με το κατ΄επείγον όπως σημειώνεται στη σχετική απόφαση, καθώς η διαδικασία σύνταξης μελέτης και απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου καθυστέρησαν λόγω έγκρισης Προϋπολογισμού 2024 του Δή μου. Με δεδομένο ότι οι ναυαγοσώστες πρέπει να είναι στη θέση τους την ημερομηνία που ορίζει η νομοθεσία δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών της ανοιχτής διαγωνιστικής διαδικασίας (άρ- θρο 27 παρ. 1 του Ν. 4412/2016), ήτοι 35 ημέρες.

Κατόπιν των ανωτέρω η Δημοτική Επιτροπή αποφάσισε να καταρτίσει τους

όρους της διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού λαμβάνοντας υπόψη την παράγραφο 3 του άρθρου (άρθρο 27 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ) του Ν. 4412/2016, ορίζοντας ελάχιστη προθεσμία που δεν είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης της σύμβασης. Οι ημερομηνίες μέχρι την ώρα που έκλεινε η ύλη της εφημερίδας δεν είχαν ανακοινωθεί.

 

Που θα τοποθετηθούν οι ναυαγοσώστες

Συνολικά τις πολυσύχναστες παραλίες του δήμο Μαλεβιζίου θα τοποθετηθούν δεκαπέντε ναυαγοσώστες. Αναλυτικά
οι υποχρεώσεις για την εκτέλεση της υπηρεσίας της ναυαγοσωστικής κάλυψης που αφορούν στην επάνδρωση των πολυσύχναστων παραλιών του Δήμου Μαλεβιζίου με συνολικό
αριθμό θέσεων δώδεκα ναυαγοσωστών είναι:
1. Παραλία Αμμουδάρας :
Από γήπεδο ΕΓΟΗ (μη συμπεριλαμβανομένου) μέχρι Δυτ. ξενοδοχείου
ΑΚΤΗ ΖΕΥΣ Απαιτούμενος αριθμός ναυαγοσωστών επτά (7)
– στις θέσεις:
01 θέση : έμπροσθεν ταβέρνας ΝΙΚΟΛΟΥΔΗ•
01 θέση : έμπροσθεν ξενοδοχείου CANDIA MARIS•
01 θέση : έμπροσθεν ξενοδοχείου AGAPI BEACH•
01 θέση : έμπροσθεν ξενοδοχείου SANTA MARINA•
01 θέση : έμπροσθεν καφετέριας HEAVEN•
01 θέση : Δυτ. Εκβολών ποταμού Αλμυρού•
01 θέση : έμπροσθεν ξενοδοχείου ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ•
2. Παλαιόκαστρο Απαιτούμενος αριθμός ναυαγοσωστών
ένας (01) – στη θέση: Κέντρο Παραλίας•
3. Λυγαριά Απαιτούμενος αριθμός ναυαγοσωστών ένας (01)
– στη θέση: Κέντρο Παραλίας•
4. Αγία Πελαγία Απαιτούμενος αριθμός ναυαγοσωστών ένας
(01) – στη θέση: Κέντρο Παραλίας•
5. Μονοναύτης Απαιτούμενος αριθμός ναυαγοσωστών ένας
(01) – στη θέση: Κέντρο Παραλίας•
6. Παραλία Φόδελε Απαιτούμενος αριθμός ναυαγοσωστών
ένας (01) – στη θέση: Έμπροσθεν ξενοδοχείου FODELE
BEACH•
– Δύο (02) επιπλέον ναυαγοσωστών επιβαίνοντες ταχύπλοου
σκάφους –μετά του χειριστή του κάθε σκάφους – σε καθημερινή ετοιμότητα για παροχή άμεσης βοήθειας στις υφιστάμενες λουτρικές εγκαταστάσεις και για χρονικό διάστημα από
01-06-2024 έως και 30-09-2024. –
Ενός (01) συντονιστή – επόπτη των ναυαγοσωστών και για
χρονικό διάστημα από 01-06-2024 έως και 30-09-2024. Ο
Δήμος Μαλεβιζίου θα αναθέσει μετά από Διεθνή Ανοιχτό
Διαγωνισμό την εκτέλεση της υπηρεσίας ναυαγοσωστικής
κάλυψης των παραλιών του Δήμου Μαλεβιζίου σε νομίμως
λειτουργούσα σχολή ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης που θα
διαθέτει βάση νομοθεσίας (ΠΔ 71/2020) το απαιτούμενο
προσωπικό, τον απαιτούμενο εξοπλισμό, την τεχνογνωσία
και ανάλογη εμπειρία που είναι απαραίτητα για την καλή
εκτέλεση της.

Η ΠΡΩΤΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΓΙΝΕ ΣΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ

Μαλεβίζι - ΡΟΗ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ