Συνεδριάζει η Δημοτική Επιτροπή Μαλεβιζίου – Τα 22 θέματα της ημερήσιας διάταης

Petite Perle 300×250

Με 22 θέματα στην ημερησία διάταξη της συνεδριάζει αύριο Τρίτη 28 Μαίου στην 1 το μεσημέρι η Δημοτική Επιτροπή Μαλεβιζίου.

Αναλυτικά τα θέματα έχουν ως εξής:

 1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού (2η) οικονομικού έτους 2024.
 2. Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 402.818,40 για την ένταξη της Πράξης «ΔΡΑΣΕΙΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ» με Κωδικό ΟΠΣ 6000582 στο Πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός 2021-2027».
 3. Εισηγητική έκθεση α΄ τριμήνου του έτους 2024  προς την Δημοτική επιτροπή, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού
 4. Κατανομή πάγιας προκαταβολής στις Κοινότητες του Δήμου Μαλεβιζίου  για το έτος 2024.
 5. Απαλλαγή από προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής.
 6. Έγκριση 2ου πρακτικού της επιτροπής διεξαγωγής ηλεκτρονικού διαγωνισμού του Δήμου με αρ. συστήματος 346541 για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση της προμήθειας: «Προμήθεια & Τοποθέτηση 3 αιθουσών στο Δ.Σ. της Δημοτικής Ενότητας Γαζίου και τοποθέτηση προκατασκευασμένης αίθουσας για τη στέγαση του νηπιαγωγείου στον οικισμό Φόδελε»
 7. Έγκριση όρων ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ μεταξύ του Δήμου Μαλεβιζίου και της ΔΑΙΔΑΛΟΣ Α.Ε. για την υποστήριξη της διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών
 8. Έγκριση σύναψης και όρων ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ μεταξύ του Δήμου Μαλεβιζίου και της ΔΑΙΔΑΛΟΣ Α.Ε. για την «Τεχνική υποστήριξη του Δήμου Μαλεβιζίου στο πλαίσιο των έργων ολοκληρωμένης ανάπλασης της Λεωφόρου Ελευθερίου Βενιζέλου»
 9. Τροποποίηση Ο.Ε.Υ. Δήμου Μαλεβιζίου με τη σύσταση Δ/νσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Αθλητισμού, Πολιτισμού & Παιδείας στα πλαίσια εκπλήρωσης των σκοπών του καταργηθέντος  ΝΠΔΔ ΔΟΚΑΠΠΑΜ
 10. Έγκριση μετάβασης της Αντιδημάρχου Παιδείας, Διοικητικών Υπηρεσιών & Εθελοντισμού Μαρίνας Δέσποινας Βογιατζή στην Θεσσαλονίκη.
 11. Έγκριση μετάβασης Δημάρχου και Αντιδημάρχου στην Αθήνα.
 12. Έλεγχος των αυτοκινήτων της υπηρεσίας από ΚΤΕΟ
 13. Αποδοχή δωρεάν παροχής υπηρεσίας για την μεταφορά ογκωδών αντικειμένων από την έδρα του Δήμου στον ΧΥΤΑ Πέρα Γαλήνων.
 14. Έγκριση τρόπου εκτέλεσης της υπηρεσίας «Μεταφορά απορριμμάτων από δύσβατα σημεία της Τ. Κ. Αχλάδας και του οικισμού Φόδελε » προϋπολογισμού δαπάνης 998,40 €.
 15. Έγκριση τρόπου εκτέλεσης «Μεταφορά ογκωδών αντικειμένων από τη ΔΕ Γαζίου στον ΧΥΤΑ Πέρα Γαλήνων» προϋπολογισμού δαπάνης 14.880,00 €.
 16. Γνωμοδότηση για την απόδοση αδιάθετου ακινήτου εντός Πολεοδομικής Ενότητας Αγίας Μαρίνας –Ταλικάκι.
 17. Έγκριση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) στο Δήμο Μαλεβιζίου, στο Πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αστική Αναζωογόνηση και Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου».
 18. Έγκριση 2ου Πρακτικού (ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ )ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : «Δημιουργία προσβάσιμων, ολοκληρωμένων θαλάσσιων τουριστικών προορισμών Δήμου Μαλεβιζίου» και ανάκληση των αποφάσεων 25/2022,  141/2023  της Οικονομικής Επιτροπής  για την προμήθεια «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ, ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ, ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ»
 19. Υποβολή αίτηση ενίσχυσης στο πλαίσιο της υπ αριθ. 19637/25-10-2023 Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος του Υπουργείου Τουρισμού στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας στον Άξονα Προτεραιότητα 4.6 Εκσυγχρονισμός και Βελτίωση της Ανθεκτικότητας Κυρίων Κλάδων Οικονομίας για το πρόγραμμα κρατικής ενίσχυσης «Βελτίωση και τροποποίηση της προσβασιμότητας στις ελληνικές παραλίες» Υποέργο 6 «Προσβάσιμες παραλίες» Δράση 16931  «Τουριστική Ανάπτυξη»  για την Πράξη «Βελτίωση της Προσβασιμότητας ΑΜΕΑ στις παραλίες του Δήμου Μαλεβιζίου» με προϋπολογισμό 280.000,00€
 20. Έγκριση 3ου ΑΠΕ – Τακτοποιητικός του έργου «Αποκατάσταση οδοποιίας Λυγαριάς – Παλαιοκάστρου »
 21. Άσκηση ή μη αναίρεσης κατά 115/2023 της απόφασης του Εφετείου Ανατολικής Κρήτης με την οποία απορρίπτεται έφεση του Δήμου μας κατά του ΟΑΚ (ως διάδοχο του ΟΑΝΑΚ) και της 683/2018 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηράκλειου που αφορά την επιδίκαση ποσού 28100 πλέον τόκων και εξόδων για υπηρεσίες οριοθέτησης ρεμάτων δυνάμει συμβάσης του έτους 2006.
 22. Αποδοχή της με αριθμό 3134/2024 αγωγής της Συμβολαιογράφου Ηράκλειου κ Κωνσταντινιάς Σταυρακακη ή συμβιβασμός επι συμβολαιογραφικής αμοιβής, για την σύνταξη του 27781/2020 συμβολαίου που αφορά την μεταβίβαση προς το. Δήμο Μαλεβιζίου ακίνητου εκτάσεως 59,29 τμ στην οδό Πανάγιας στο Γάζι.
ΔΑΦΕΡΜΟΣ 450×450
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ