Όροι χρήσης

by fonimaleviziou.gr

Οι παρακάτω όροι ισχύουν για την χρήση του δικτυακού τόπου fonimaleviziou.gr.

Μέσω του δικτυακού τόπου fonimaleviziou.gr η fonimaleviziou παρέχει ειδήσεις και ενημερωμένες πληροφορίες σχετικά με διάφορα θέματα όπως η πολιτική, ο αθλητισμός και ο πολιτισμός, καθώς και άλλα ειδικά θέματα (στο εξής “περιεχόμενο” ή “προσφορά”).
Αυτό το περιεχόμενο είναι ελεύθερα διαθέσιμο σε οποιονδήποτε για ιδιωτικούς σκοπούς σύμφωνα με τους παρόντες Όρους Χρήσης.

Προϋπόθεση για την ανάκτηση του περιεχομένου είναι ότι ο χρήστης επιτρέπει την τεχνολογία Java Script της ιστοσελίδας που χρησιμοποιείται από τον εκδότη και ότι δεν έχει ενεργοποιήσει τα adblockers ή άλλες τεχνικές λειτουργίες στο πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιεί για την επίσκεψη στο δικτυακό τόπο fonimaleviziou.gr, οι οποίες επιτρέπουν την αλλαγή του περιεχομένου σύνταξης ή διαφήμισης που παρέχεται από τον εκδότη. Ο εκδότης (εμείς) δεν υποχρεούται να παραχωρεί στον χρήστη γενική πρόσβαση στο fonimaleviziou.gr, εάν ο χρήστης δεν εγγυάται τους προαναφερθέντες όρους για την ανάκτηση του περιεχομένου.

1. Δικαιώματα επί του περιεχομένου της προσφοράς και της χρήσης τους

1. Κατοχύρωση των δικαιωμάτων:
Όλο το περιεχόμενο του ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένων videos, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχόμενων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του δικτυακού τόπου, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της fonimaleviziou, όπως και τα κατατεθειμένα σήματα, διακριτικά γνωρίσματα και σήματα υπηρεσιών του site και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών.

2. Χρήση μόνο για προσωπικούς σκοπούς:
Τα περιεχόμενα της ιστοσελίδας μπορούν να χρησιμοποιηθούν από χρήστες μόνο για ιδιωτικούς, δηλαδή για προσωπικούς και μη εμπορικούς σκοπούς. Οποιαδήποτε χρήση για επαγγελματικούς σκοπούς και οποιαδήποτε χρήση από ιδρύματα, εταιρείες και ιδρύματα δημοσίου δικαίου, ενώσεων, βιβλιοθηκών, αρχών και δικαστηρίων δεν είναι ιδιωτική.

3. Καμία αναπαραγωγή ή μεταβίβαση:
Η μεταφορά περιεχομένου σε τρίτους (ακόμη και μερικά) και η αρχειοθέτηση σε συστήματα εξωτερικής αποθήκευσης (“Cloud”) δεν επιτρέπονται χωρίς τη συγκατάθεσή μας.
Απαγορεύεται η ανάγνωση δεδομένων από την πύλη ή τις κινητές εφαρμογές μέσω τεχνικών βοηθημάτων (π.χ. Crawler, Spider, Text-/Data-Mining) ή η αρχειοθέτηση περιεχομένου σε συστήματα βάσεων δεδομένων, π.χ. ως ηλεκτρονική ανασκόπηση Τύπου ή αρχείο.

4. Εμπορική χρήση:
Απαγορεύεται οποιαδήποτε χρήση του περιεχομένου του δικτυακού ισότοπου για εμπορικούς σκοπούς, εκτός εάν έχουμε συμφωνήσει εγγράφως σε αυτό. Μπορείτε να αποκτήσετε δικαιώματα χρήσης από εμάς.

5. Πνευματικά δικαιώματα ή/και εμπορικές επωνυμίες:
Απαγορεύεται να τροποποιηθούν ή να καταργηθούν πληροφορίες από το περιεχόμενο της ιστοσελίδας και επωνυμίες.

6. Τροποποίηση/Τερματισμός της Προσφοράς:
Διατηρούμε το δικαίωμα να καταγγείλουμε ή να περιορίσουμε την προσφορά του διαδικτυακού τόπου fonimaleviziou.gr στο σύνολό του ή σε μέρη του ανά πάσα στιγμή.

7. Περιεχόμενο από αποστολή χρηστών:
Επισημαίνουμε ότι οι χρήστες μπορούν να δημοσιεύσουν περιεχόμενο στον ιστότοπο fonimaleviziou.gr. Αυτές οι δηλώσεις, πληροφορίες, απόψεις, συστάσεις, φωτογραφίες, γραφικά, αρχεία ήχου, βίντεο κ.λπ. δεν προέρχονται από εμάς και δεν γίνονται στο όνομά μας.
Αντίθετα, αποτελούν αποκλειστικά περιεχόμενο των συγκεκριμένων χρηστών της ιστοσελίδας. Ως εκ τούτου, μπορεί το περιεχόμενο να μην ανταποκρίνεται στην αλήθεια ή να παραβιάζει τα δικαιώματα τρίτων. Μπορεί επίσης το πρόσωπο που αναφέρεται ως αποστολέας να μην είναι ο αποστολέας του περιεχομένου ή ο συντάκτης του.
Ενδέχεται το περιεχόμενο να αποσκοπεί σκόπιμα στην παραπλάνηση ή εξαπάτηση των αναγνωστών. Φυσικά διαγράφουμε τέτοια περιεχόμενα από την ιστοσελίδα μας.
Σχετικά παρακαλούμε την πληροφόρησή σας στο fwnimaleviziou@gmail.com

Ο χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι διατηρεί την αποκλειστική ευθύνη να αποζημιώσει τον ιστότοπο και τους συνεργάτες του για οποιαδήποτε νομική διαμάχη προκύψει μεταξύ αυτού και τρίτων φορέων λόγω του περιεχομένου που αυτός διαθέσει για ανάρτηση, δημοσίευση, ή άλλη μεταφορά μέσω των υπηρεσιών του ιστοτόπου.

3. Εγγύηση

1. Καταλληλότητα του περιεχομένου:
Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι το περιεχόμενο της ιστοσελίδας ανταποκρίνεται στις προσδοκίες του χρήστη ή ότι μέσω του περιεχομένου της μπορεί να επιτύχει ένα συγκεκριμένο στόχο.

2. Ακρίβεια, πληρότητα, επικαιρότητα:
Οι ειδήσεις που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα μας είναι συνδεδεμένες και με πληροφορίες που προέρχονται από τρίτους. Εμείς και οι συνεργάτες μας δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ακρίβεια, την πληρότητα ή την επικαιρότητα των πληροφοριών των τρίτων.

3. Περιεχόμενα τρίτων

Επισημαίνουμε ότι δεν υιοθετούμε το περιεχόμενο των MicroSites καθώς και τα διαφημιστικά Banners και το περιεχόμενο των διαφημίσεων που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα μας και δεν αποδεχόμαστε καμία ευθύνη γι’ αυτά.

4. Σύνδεσμοι (Links)

Ο δικτυακός τόπος fonimaleviziou.gr περιέχει συνδέσμους (Links) προς άλλες ιστοσελίδες. Εμείς και οι συνεργάτες μας δεν μπορούμε να ελέγχουμε συνεχώς αυτές τις ιστοσελίδες ή να επηρεάσουμε το περιεχόμενο αυτών.
Δεν υιοθετούμε τα περιεχόμενα άλλων ιστοσελίδων.

5. Περιορισμός Ευθύνης

To fonimaleviziou.gr και οι συνεργάτες της ευθύνονται για οποιαδήποτε μορφή ζημίας υποστεί ο χρήστης μόνο σε περίπτωση δόλου ή βαριάς αμέλειας.

6. Λοιποί όροι

Οι συγκεκριμένοι όροι χρήσης καθώς και η σχέση μεταξύ του χρήστη και της fonimaleviziou.gr υπόκεινται αποκλειστικά στην ελληνικά νομοθεσία, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες.

Σε περίπτωση που μία ή περισσότερες από τις διατάξεις των παρόντων Όρων Χρήσης είναι ή θα καταστούν αναποτελεσματικές, αυτό δεν θα επηρεάσει την εγκυρότητα των υπόλοιπων διατάξεων.

Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του fonimaleviziou.gr και του επισκέπτη/χρήστη των σελίδων και υπηρεσιών του και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς.

Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε τους παρόντες Όρους Χρήσης ανά πάσα στιγμή με μελλοντικό αποτέλεσμα αν υπάρχει πραγματικός λόγος για κάτι τέτοιο. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.

Έκδοση: Δεκέμβριος 2018

Το fonimaleviziou.gr χρησιμοποιεί cookies για να διασφαλίσει ότι θα έχετε την καλύτερη εμπειρία στην επίσκεψη σας. Διαβάστε εδώ περισσότερα για την Πολιτική Απορρήτου Προσωπικών Δεδομένων Αποδέχομαι Περισσότερα...