Θέματα πολιτιστικής πολιτικής, τέθηκαν στην συνάντηση εργασίας που πραγματοποιήθηκε μεταξύ της Υπ.Πολιτισμού κας Μυρσίνης Ζορμπά και των βουλευτών της Κρήτης

Petite Perle 300×250

«Η Κρήτη είναι βασικός πυλώνας της πολιτισμικής κληρονομιάς της Ελλάδας και η ευθύνη της προστασίας, διατήρησης και ανάδειξης της μας αφορά όλους», τόνισε στην τοποθέτησή του ο κ. Σωκράτης Βαρδάκης.
Η Κρήτη και ιδιαίτερα ο νομός Ηρακλείου παρουσιάζει πλούσιο αρχαιολογικό, ιστορικό και πολιτιστικό απόθεμα και αυτό από μόνο του αποτελεί προστιθέμενη αξία για την περιοχή, αφού μπορεί να αποτελέσει πιλότο της διαφοροποίησης του τουριστικού προϊόντος. Προς αυτή την κατεύθυνση, ο κ. Βαρδάκης έθεσε το θέμα της άμεσης κινητοποίησης των διαδικασιών εκ μέρους του Υπουργείου Πολιτισμού για την ένταξη του Μινωικού Πολιτισμού στον κατάλογο της UNESCO.
«Η ένταξη των 6 Μινωικών ανακτόρων και στους 4 Νομούς της Κρήτης στο καλεντάρι των μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO αποτελεί θέμα ιδιαίτερης σημασίας και σπουδαιότητας για την προβολή και ανάδειξη του αρχαιότερου πολιτισμού της Ευρώπης αλλά και την προστασία του αρχαιολογικού πλούτου του νησιού και απαιτεί τη ενεργοποίηση όλων μας», υπογράμμισε ο κ. Βαρδάκης.

Επίσης ο κ. Βαρδάκης ζήτησε την συμβολή του Υπουργείου Πολιτισμού για την άμεση επίλυση μιας σειράς ζητημάτων όπως:

1. Προστασία και ανάδειξη των μνημείων παγκόσμιας εμβέλειας του Ηρακλείου, όπως το ανάκτορο Κνωσού και τα Ενετικά Τείχη. Συγκεκριμένα την επίσπευση των εγκρίσεων των μελετών για τα έργα ανάδειξης και προστασίας των Ενετικών Τειχών του Ηρακλείου, το έργο συντήρησης των Τειχών, τη στατική αποκατάσταση του τείχους στον Προμαχώνα Σαμπιονάρα, ανάδειξη και άνοιγμα της ομώνυμης πύλης. Επίσης ζήτησε την δημιουργία πληροφοριακού υλικού στους αρχαιολογικούς χώρους από το Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων, αλλά και την αναβάθμιση των υποδομών του και την λειτουργία των αναψυκτηρίων στον αρχαιολογικό χώρο Γόρτυνας, Μαλίων, στο ενετικό φρούριο Κούλε, αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου.

2. Την υποστελέχωσης της Εφορίας Αρχαιοτήτων, η οποία έχει στην αρμοδιότητα της, την μέριμνά και λειτουργία αρχαιολογικών χώρων με υψηλή επισκεψημότητα, όπως η Κνωσός η Φαιστός η Γόρτυνα αλλά και την πόλη του Ηρακλείου (κηρυγμένος – οριοθετημένος αρχαιολογικός χώρος). Η υποστελέχωση όπως τόνισε ο κ. Βαρδάκης δημιουργεί δυσλειτουργία τόσο στην μέριμνα των αρχαιολογικών χώρων τόσο και στην καθημερινή οικονομική ζωή της πόλης (μεγάλος αριθμός αιτήσεων ανακαίνισης και λειτουργίας καταστημάτων) και ζήτησε την στελέχωση με μόνιμο προσωπικό ΠΕ Αρχαιολόγων ειδικά της ειδικότητας Βυζαντινών – μεταΒυζαντινών.

3. Την επίλυση των προβλημάτων αλλά και την απλοποίηση των διαδικασιών κατά την εκτέλεση αναπτυξιακών έργων. Συγκεκριμένα :

α. στα έργα που εκτελούνται με εθνικούς πόρους τόσο από την ίδια την Εφορία όσο και στα υποέργα τρίτων δημιουργούνται μεγάλες καθυστερήσεις από την απαίτηση Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου (ΠΥΣ). Αναγκαία κρίνεται η αύξηση του αριθμού των θέσεων ΠΥΣ για την κάλυψη των αναγκών της Εφορίας, επίσπευση της γραφειοκρατικής διαδικασίας και καταγραφή των αναγκών στην αρχή κάθε εξαμήνου.
β. στα έργα Τρίτων παρατηρείται μεγάλη καθυστέρηση στην έκδοση και τροποποίηση των Αποφάσεων Αυτεπιστασίας. Αναγκαία η κάλυψη του νομικού κενού ως προς την αναδρομική ισχύ της Απόφασης Αυτεπιστασίας.

Επιπλέον, ο κ. Βαρδάκης έθεσε στην κα Υπουργό μια σειρά επιμέρους θεμάτων, όπως:

4. Τον κίνδυνο κατάρρευσης τμημάτων του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού του Αγίου Μηνά και τα έντονα στατικά προβλήματα που παρουσιάζει, χρήζουν άμεσης παρέμβασης. Ο κ. Βαρδάκης κατέθεσε παρατηρήσεις και σχετική μελέτη του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, σύμφωνα με την οποία:
• Στη στάθμη του τυμπάνου παρατηρείται εκτεταμένη ρηγμάτωση σε όλους τους πεσσούς των προφητών τόσο στον πόδα όσο και σε αρκετά σημεία καθ' ύψος αυτών.
• Στη βάση του τυμπάνου και πιο συγκεκριμένα στα μεγάλα κεντρικά κύρια τόξα στήριξης του ναού υπάρχουν ίχνη συσσωρευμένης υγρασίας γεγονός που προκαλεί βλάβες στις αγιογραφίες με συνοδευόμενη αποκόλληση τμημάτων σοβά που μπορεί να οδηγήσουν σε τραυματισμούς προσκυνητών, σε περίπτωση πτώσης τους, λόγω του σημαντικού ύψους από το έδαφος (τουλάχιστον 8 μέτρα). Επιπρόσθετα στο ανατολικό και στο δυτικό κύριο τόξο είναι εμφανής η ρηγμάτωση τους στην περιοχή του «κλειδιού», γεγονός που υποδεικνύει την ανάγκη περαιτέρω έρευνας για το βάθος των ρωγμών αυτών καθώς και για την ενδεχόμενη σχεδίαση μέτρων ενίσχυσης του συστήματος κύρια τόξα-τύμπανο-τρούλος.
• Δεδομένης της σημερινής ύπαρξης επιχρίσματος, που δυσχεραίνει την παρατήρηση και την εξαγωγή συμπερασμάτων σε βάθος των βλαβών των δομικών μελών και λαμβάνοντας υπόψη ότι στο παρελθόν έχουν πραγματοποιηθεί εργασίας ανακατασκευής του τρούλου, κρίνεται απαραίτητη η αναγνώριση των περιοχών του τυμπάνου στις οποίες έχει χρησιμοποιηθεί οπλισμένο σκυρόδεμα και στη συνέχεια η εξέταση της κατάστασης (οξειδωμένος ή μη) του οπλισμού στο εσωτερικό του και του βάθους ενανθράκωσης.
• Στο ύψος του γυναικωνίτη και γενικότερα σε όλα σχεδόν τα τόξα που συγκρατούν την υπόλοιπη θολοδομία διαπιστώνονται ρωγμές που θέτουν ζήτημα αντοχής τους σε μελλοντικό σημαντικό σεισμό. Επισημαίνεται ακόμη ότι σήμερα υπάρχουν δοκοί διαστάσεων 4.53κx4.5 εκ και 4.5 εκ x9.0εκ οι οποίες εκτός της μικρής τους διατομής, έχουν τοποθετηθεί χαμηλότερα από τη στατική γένεση των τόξων κι επομένως είναι απαραίτητος ο έλεγχος της αποτελεσματικότητας τους.

5. Την ανάγκη για επιτάχυνση των διαδικασιών ολοκλήρωσης της Μελέτης της Παλιάς Πόλης Ηρακλείου, ούτως ώστε να προχωρήσει η διαδικασία για το Σχέδιο Πόλης.

6. Τη δημιουργία ειδικού πλαισίου σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομίας για την επιδότηση αναπλάσεων όψεων μέσω ειδικού προγράμματος με στόχο την παρέμβαση/διάσωση/ανάδειξη διατηρητέων/παραδοσιακών ιδιωτικών κτηρίων που κινδυνεύουν με κατάρρευση.

7. Ολοκλήρωση των ανασκαφών και των διαδικασιών έγκρισης των απαραιτήτων μελετών για την ένταξη του έργου της ανάδειξης του Αρχαίου Θεάτρου Γόρτυνα. Έργο ιδιαίτερης σημασίας για την ευρύτερη περιοχή της Μεσαράς.

8. Αρχαιολογικό Μουσείο Μεσαράς. Ενίσχυση του προσωπικού ούτως ώστε (έως και την οριστική ολοκλήρωση και την επίσημη λειτουργία του το 2021) να μπορεί να δέχεται κοινό για διάφορες Διαλέξεις αλλά και Εκθέσεις .

Τέλος, ο κ. Βαρδάκης ζήτησε την άμεση σύσταση της επιτροπής του ΥΠΠΟΑ, όπως προβλέπεται στο Νόμο 4495/2017 (νομιμοποίηση και τακτοποίηση αυθαιρέτων) καθώς και την άμεση διενέργεια των τομών από την αρχαιολογία στο οικόπεδο το οποίο θα στεγάσει το Δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου.

Ροή ειδήσεων - ΡΟΗ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ