Ενημερωτική συνάντηση για τους Δήμους της Ανατολικής Κρήτης οργανώνεται από την Περιφέρεια

Petite Perle 300×250

Ενημερωτική συνάντηση για τους Δήμους της Ανατολικής Κρήτης οργανώνει η
Περιφέρεια Κρήτης για τα θέματα χρηματοδότησης έργων και δράσεων διαχείρισης
αποβλήτων, σε συνέχεια της συνάντησης που προηγήθηκε στα Χανιά για τους
Δήμους της Δυτικής Κρήτης.


Την πρόσκληση απευθύνει ο Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος Χωροταξίας και
Ενέργειας, Νίκος Καλογερής προς τους Δήμους των Περιφερειακών Ενοτήτων
Ηρακλείου και Λασιθίου, καθώς και τους φορείς διαχείρισης αποβλήτων,
προκειμένου να ενημερωθούν από την Διαχειριστική Αρχή του ΠΕΠ Κρήτης, για
θέματα χρηματοδότησης μικρής κλίμακας έργων και δράσεων διαχείρισης
αποβλήτων στην περιοχή αρμοδιότητας τους.
Στα πλαίσια επικείμενης ανακοίνωσης της ΕΥΔ ΠΕΠ Κρήτης για πρόσκληση του
Ταμείου Συνοχής, που αφορά σε δράσεις διαχείρισης βιοαποβλήτων στην Περιφέρεια
Κρήτης, η Περιφέρεια αποφάσισε την γενικότερη ενημέρωση των δικαιούχων και για
άλλες προσκλήσεις του ΠΕΠ Κρήτης, που ετοιμάζονται ή διαμορφώνονται και
αφορούν στη χρηματοδότηση σχετικών έργων, ώστε να προβούν έγκαιρα στην
κατάλληλη προετοιμασία.
Η συνάντηση ορίστηκε για τις 7 Φεβρουαρίου 2019 στην αίθουσα συνεδριάσεων της
ΕΥΔ Περιφέρειας Κρήτης (Δουκός Μποφώρ 7), ώρα 10.30 π.μ.

Αναλυτικότερα η ατζέντα της συνάντησης περιλαμβάνει τα παρακάτω θέματα:

 1. Παρουσίαση της πρόσκλησης του Ταμείου Συνοχής για θέματα διαχείρισης
  βιοαποβλήτων.
 2. Ενημέρωση φορέων για το περιεχόμενο του ΕΠ ΚΡΗΤΗ 2014-2020 αναφορικά
  με τη διαχείριση των απορριμμάτων και το χρονοπρογραμματισμό για τις επόμενες
  ενέργειες (ΟΧΕ & Οριζόντια δράση).
 3. Συζήτηση για τις προτεραιότητες και τις μέχρι σήμερα πρωτοβουλίες των
  φορέων για την ωρίμανση των έργων διαχείρισης απορριμμάτων που θα μπορούσαν
  να υποβληθούν στο ΠΕΠ προκειμένου να τα γνωρίζει η Διαχειριστική Αρχή πριν
  προχωρήσει στην εξειδίκευση των δράσεων (ΟΧΕ & Οριζόντια).
 4. Συζήτηση με τον Δήμο Ηρακλείου για την ετοιμότητά του προκειμένου να
  υλοποιήσει τα έργα που εμπίπτουν στο περιεχόμενο της εξειδίκευσης του ΒΑΑ
  ενόψει της έκδοσης της σχετικής πρόσκλησης.

Ροή ειδήσεων - ΡΟΗ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ