Εγκύκλιος ΥΠΕΣ για την παράταση στους παιδικούς σταθμούς

Τελευταία Ενημέρωση:

Με εξ.επείγουσα Εγκύκλιο, το Υπουργείο Εσωτερικώνενημέρωσετους Δήμους σχετικά με το περιεχόμενο των ρυθμίσεων της παρ.2 του αρ.46 του πρόσφατου πολυνομοσχεδίου, για τις ενέργειές τους.

Όπως αναφέρει, στο Φ.Ε.Κ.Α’ 204/16.12.2019δημοσιεύτηκε ο νόμος 4647/2019 «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας των Υπουργείων Υγείας, Εσωτερικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και άλλες διατάξεις», στο άρθρο 46 του οποίου περιλαμβάνονται:

– ρυθμίσεις αναφορικά με την παράταση της προθεσμίας προσκόμισης συγκεκριμένων δικαιολογητικών της παρ.1 του αρ.6 του π.δ.99/2017 (Α΄141) για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των ήδη λειτουργούντων δημοτικών παιδικών, βρεφικών και βρεφονηπιακών σταθμών, καθώς και

– ρυθμίσεις αναφορικά με την παράταση της προθεσμίας λήξης του δεύτερου σταδίου προσαρμογής των ήδη λειτουργούντων σταθμών στις διατάξεις του π.δ.99/2017.

Ειδικότερα, με τις διατάξεις της παρ.2 του ανωτέρω άρθρου παρατείνονται έως την 30η Ιουνίου 2020:

– η προθεσμία προσκόμισης του πιστοποιητικού πυρασφάλειας της παρ.1 του αρ.6 του π.δ.99/2017 για συγκεκριμένες κατηγορίες κτιρίων, στα οποία στεγάζονται δημοτικοί παιδικοί, βρεφικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί, όπως αυτές προσδιορίζονται στην παρ.1 του αρ.13 του ν.4623/2019,

– η προθεσμία προσκόμισης των δικαιολογητικών της περ.β΄ της παρ.1 του αρ.6 του π.δ.99/2017 καθώς και της απόφασης παραχώρησης των χώρων ή του παραχωρητηρίου της περίπτωσης γ΄ της ως άνω παραγράφου,

– η προθεσμία των παρ.2 και 3 του αρ.6 του π.δ.99/2017 ως προς τη συμμόρφωση των σταθμών στις διατάξεις των στοιχείων Β1, Β2, Β3, Β5, Γ1 και Ζ του άρθρου 4 του π.δ.99/2017.

Ολόκληρη η Εγκύκλιος βρίσκεται Παρακάτω:

Related Articles

Το fonimaleviziou.gr χρησιμοποιεί cookies για να διασφαλίσει ότι θα έχετε την καλύτερη εμπειρία στην επίσκεψη σας. Διαβάστε εδώ περισσότερα για την Πολιτική Απορρήτου Προσωπικών Δεδομένων Αποδέχομαι Περισσότερα...