Εγκρίθηκε κονδύλι για τη συντήρηση των κοιμητηρίων στην Τύλισο

by KORINA KAFETZOPOULOU

Η οικονομική επιτροπή του Δήμου Μαλεβιζίου ενέκρινε τη δαπάνη και δεσμεύεσαι την πίστωση ύψους € ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ ( 5.000,00 ), για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του ΚΑΕ 45.6262.0003 του Π/Υ Εξόδων του Δήμου, οικονομικού έτους 2020 για την Συντήρηση νεκροταφείων Δ.Ε. Τυλίσσου.

Related Articles