Σχολιασμός και απαντήσεις των θεμάτων ΑΕΠΠ από το φροντιστήριο Κύκλος

Σχολιασμός και απαντήσεις θεμάτων ΑΕΠΠ από το φροντιστήριο Κύκλος:

ΘΕΜΑ Α
Απλά κομμάτια θεωρίας και μικρές ασκήσεις χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία. Το Α4 ήθελε
περισσότερο σκέψη.


ΘΕΜΑ Β
Β1: Θέμα μετατροπής Επίλεξε σε Αν, δε θα προβληματίσει τους υποψηφίους.
Β2: Έχει μεγαλύτερο επίπεδο δυσκολίας με συμπλήρωση κενών.


ΘΕΜΑ Γ
Δομή επανάληψης χωρίς ακριβή αριθμό επαναλήψεων, εύκολο για Γ θέμα.
Απαιτούσε προσεκτικό διάβασμα της εκφώνησης για να μην ξεφύγει κάποια
λεπτομέρεια.


ΘΕΜΑ Δ
Θέμα με πίνακες και υποπρόγραμμα που απαιτεί περισσότερη προσοχή στην
εισαγωγή των στοιχείων. Οι μαθητές με βάσεις και γνώσεις Πληροφορικής δεν θα
δυσκολευτούν ιδιαίτερα.


Γενικά, τα θέματα ήταν σαφώς διατυπωμένα, διαβαθμισμένης δυσκολίας και κάλυπταν μεγάλο μέρος της ύλης. Θεωρούνται εύκολα, με κάποια σημεία που θα μπορούσαν να προβληματίσουν τους υποψηφίους. Απαιτούσαν καλή προετοιμασία και κατανόηση σε βάθος των τεχνικών του προγραμματισμού. Ένας σωστά προετοιμασμένος υποψήφιος θα μπορούσε να αριστεύσει.

Ευχόμαστε καλή συνέχεια και επιτυχία!

Οι απαντήσεις των θεμάτων εδώ

ΣΑΛΟΥΣΤΡΟΣ ΑΡΗΣ 336×280
ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ 336×280
Ροή ειδήσεων - Τελευταία Νέα
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ