Σχολιασμός και απαντήσεις των θεμάτων στην Ιστορία από το φροντιστήριο Κύκλος

Ο σχολιασμός και οι απαντήσεις των θεμάτων στην Ιστορία από το φροντιστήριο Κύκλος:

Τα θέματα της Ιστορίας Ο.Π Ανθρωπιστικών Σπουδών στα οποία εξετάστηκαν οι υποψήφιοι κρίνονται στο σύνολο τους διαβαθμισμένης δυσκολίας και απευθύνονταν σε καλά προετοιμασμένους μαθητές. Αναλυτικότερα στο θέμα Α1 ζητήθηκε η διατύπωση του περιεχομένου τριων ιστορικών όρων από το κεφάλαιο των πολιτικών κομμάτων που δεν είχαν καμία δυσκολία. Το θέμα Α2 ήταν κλειστού τύπου Σωστό – Λάθος διατυπωμένο με σαφήνεια χωρίς ιδιαιτερότητες. Το θέμα Β1 ήταν σαφές όπως και το Β2 το οποίο αφορά κομμάτι της ύλης που εξετάζεται για πρώτη φορά. Τέλος τα θέματα Γ1 και Δ1 ήταν διατυπώμενα με ακρίβεια, ωστόσο απαιτούσαν πολλές ιστορικές πληροφορίες και σε συνδιασμό με τις ιστορικές πηγές ( 2 κείμενα στο Γ1 και 4 κείμενα στο Δ1) κρίνονται απαιτητικά και χρειάζονταν καλή διαχείριση του χρόνου που είχαν στη διάθεση τους οι υποψήφιοι. Καλά προετοιμασμένοι μαθητές μπορούν να αυταπεξέλθουν ικανοποιητικά.

Οι απαντήσεις στα θέματα της Ιστορίας εδώ

ΣΑΛΟΥΣΤΡΟΣ ΑΡΗΣ 336×280
ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ 336×280
Ροή ειδήσεων - Τελευταία Νέα
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ