Σχολιασμός θεμάτων ιστορίας και ΑΕΠΠ από το φροντιστήριο Κύκλος

Πέφτει σήμερα η αυλαία των Πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψηφίους της Ο.Π Ανθρωπιστικών Σπουδών που εξετάζονται στο μάθημα της Ιστορίας.

Τα θέματα στο συνολό τους είναι διατυπωμένα με σαφήνεια και καλύπτουν ένα μεγάλο μέρος της ύλης. Το θέμα Β2 και Δ1 προέρχονται από τμήματα της ύλης που εξετάζονται για πρώτη φορά. Το θέμα Γ1 και Δ1 απαιτεί μεγάλο όγκο πληροφοριών και χρειάζεται καλή διαχείρηση του χρόνου από τους μαθητές.

Καλά προετοιμασμένοι υποψήφιοι δεν θα συναντήσουν ιδιαίτερες δυσκολίες.

Τα θέματα για το μάθημα Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον της Ο.Π Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής ήταν σαφώς διατυπωμένα, διαβαθμισμένης δυσκολίας και κάλυπταν μεγάλο μέρος της ύλης. Θεωρούνται εύκολα, με κάποια σημεία που θα μπορούσαν να προβληματίσουν τους υποψηφίους. Απαιτούσαν καλή προετοιμασία και κατανόηση σε βάθος των τεχνικών του προγραμματισμού. Ένας σωστά προετοιμασμένος υποψήφιος θα μπορούσε να αριστεύσει.

ΣΑΛΟΥΣΤΡΟΣ ΑΡΗΣ 336×280
ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ 336×280
Ροή ειδήσεων - Τελευταία Νέα
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ