Βατά τα θέματα στο μάθημα Αρχές Οικονομικής Θεωρίας – Δείτε τις απαντήσεις

by litsa TSANTIRAKI

Τελευταία Ενημέρωση:

Από το Φροντιστήριο ΚΥΚΛΟΣ

Τα θέματα του μαθήματος Αρχές Οικονομικής Θεωρίας στο οποίο εξετάστηκαν οι μαθητές της Γ Λυκείου παρουσιάζουν χαμηλό βαθμό δυσκολίας.  

Συγκεκριμένα το Θέμα Α αφορά στο θεωρητικό μέρος της ύλης όπου ελέγχονται βασικές γνώσεις, δεν παρουσιάζει ιδιαίτερη δυσκολία και θεωρείται απλό. Το Θέμα Β αφορά σε ερώτηση ανάπτυξης από το 3ο Κεφάλαιο «Η παραγωγή της επιχείρησης και το κόστος». Πιο συγκεκριμένα αφορούσε στην διάκριση που υπάρχει ανάμεσα σε βραχυχρόνια και μακροχρόνια περίοδο και ήταν προσαρμοσμένα στα πλαίσια του βιβλίου.  Το θέμα Γ ήταν σαφές και εξετάζει βασικές γνώσεις του 1ου Κεφαλαίου χωρίς δυσκολία. Τέλος, το Θέμα Δ ήταν συνδυασμός των κεφαλαίων 2 και 5 και εξετάζει κατά πόσον ο μαθητής έχει κατανοήσει βασικά σημεία τόσο στο θεωρητικό, όσο και στο πρακτικό μέρος.

Οικονομολόγος Παπαδάκης Χαράλαμπος

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΔΩ

Related Articles