Τον απολογισμό του 2020 θα κάνει την ερχόμενη Τρίτη ο Περιφερειάρχης

by KORINA KAFETZOPOULOU

Τελευταία Ενημέρωση:

Θα ακολουθήσει Περιφερειακό συμβούλιο – Οι συνεδριάσεις θα γίνουν με τηλεδιάσκεψη

Ειδική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, με τηλεδιάσκεψη Τρίτη 9 Φεβρουαρίου στις 11 το πρωί

Ειδική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, με τηλεδιάσκεψη  θα γίνει την Τρίτη 09 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 11:00π.μ., σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, τα άρθρα 14 και 15 της ΚΥΑ 32009/23-05-2020 και την αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.: 6877/ΦΕΚ 341 τ. Β΄/29-01-2021 Κοινή Υπουργική Απόφαση: «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο, 30 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 8 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00».

Μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης (σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 185 του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»), είναι: «Απολογισμός πεπραγμένων του Περιφερειάρχη και της Εκτελεστικής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης, έτους 2020».

Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου με τηλεδιάσκεψη Τρίτη 9 Φεβρουαρίου στις 12:30 μ.μ.

Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης με τηλεδιάσκεψη, την Τρίτη 09 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 12:30 μ.μ. σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου και τα άρθρα 14 και 15 της ΚΥΑ 32009/23-05-2020 και την αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.: 6877/ΦΕΚ 341 τ. Β΄/29-01-2021 Κοινή Υπουργική Απόφαση: «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο, 30 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 8 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00».

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης (σύμφωνα και μετις διατάξειςτου Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει), είναι:

Α. Ανακοινώσεις Προέδρου και Περιφερειάρχη

Β. Απάντηση σε Επερωτήσεις:

Β1 Λαϊκής Συσπείρωσης Κρήτης με θέμα: «Μέτρα που απαιτούνται για τη θωράκιση της υγείας του λαού και για την πορεία εμβολιασμού στην Κρήτη».

1. ΤΟΜΕΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

1.1 Έγκριση Σχεδίου Στρατηγικού Σχεδιασμού του 4ετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) της Περιφέρειας Κρήτης 2020-2023, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού ΠΚ.

– (εισηγητές ο κ Ραπτάκης Νικόλαος Εκτελεστικός Γραμματέας ΠΚ και η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού ΠΚ κ. Δασκαλάκη Χρυσούλα).

1.2 Κατάρτιση Προϋπολογισμού των τομέων Αθλητισμού – Πολιτισμού της Περιφέρειας Κρήτης και των Περιφερειακών Ενοτήτων για το έτος 2021,σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας ΠΚ.

–  (εισηγητές ο Αντιπεριφερειάρχης τομέα Πολιτισμού και Απόδημου Ελληνισμού

κ. Φασουλάκης Κωνσταντίνος και ο Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας ΠΚ κ. Επιτροπάκης Σπυρίδων)

1.3 Υποβολή Προγράμματος Πολιτισμού και Αθλητισμού Περιφέρειας Κρήτης για το έτος 2021,σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας ΠΚ.

–  (εισηγητές ο Αντιπεριφερειάρχης τομέα Πολιτισμού και Απόδημου Ελληνισμού

κ. Φασουλάκης Κωνσταντίνος και ο Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας ΠΚ κ. Επιτροπάκης Σπυρίδων)

2. Επικύρωση απομαγνητοφωνημένων πρακτικών των αριθμ. 14/05-11-2020 και 15/16-11-2020 συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 170 παρ 3 του Ν. 3852/2010.

(εισηγητής ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου ΠΚ κ. Μπαριτάκης Παύλος).

Related Articles

Το fonimaleviziou.gr χρησιμοποιεί cookies για να διασφαλίσει ότι θα έχετε την καλύτερη εμπειρία στην επίσκεψη σας. Διαβάστε εδώ περισσότερα για την Πολιτική Απορρήτου Προσωπικών Δεδομένων Αποδέχομαι Περισσότερα...