ΥΠΕΣ προς Δήμους: Ελέγξτε έως 25 Ιουνίου τα στοιχεία για τα σχολεία (Έγγραφο)

Επείγον έγγραφο, με προθεσμία ενέργειας την 25η Ιουνίου, απέστειλε το Υπουργείο Εσωτερικών στους Δήμους, την Τρίτη 15 Ιουνίου, ζητώντας να ελέγξουν τα στοιχεία για τις σχολικές μονάδες, ενόψει καθορισμού των σχολικών καθαριστριών για το 2021-2022.

Ειδικότερα, το Υπ. Εσωτερικών ενημέρωσε ότι στο πλαίσιο της επεξεργασίας και ανάλυσης στοιχείων που δύναται να ληφθούν υπόψη για τον καθορισμό του προσωπικού καθαρισμού των σχολικών μονάδων για το επόμενο σχολικό έτος (2021-2022), του χορηγήθηκαν από το Υπ. Παιδείας & Θρησκευμάτων στοιχεία αναφορικά με την επιφάνεια όλων των χώρων των σχολικών μονάδων, διαχωριζόμενα ανάλογα με το καθεστώς λειτουργίας κάθε χώρου και κάθε μονάδας (σχολικές μονάδες σε λειτουργία ή σε αναστολή λειτουργίας, χώροι ενεργοί και μη ενεργοί).

Δεδομένου ότι τα εν λόγω στοιχεία σε ορισμένες περιπτώσεις χώρων «είναι ΕΛΛΙΠΗ ή εμφανίζουν ΑΚΡΑΙΕΣ τιμές», προς διασφάλιση της πληρότητας και αξιοπιστίας των δεδομένων, καλούνται οι Δήμοι να προβούν σε έλεγχο αυτών, συμπληρώνοντας τις ελλείψεις ή/και διορθώνοντάς τα.

Οι Δήμοι θα πρέπει να ελέγξουν τα δεδομένα κάθε γραμμής του αρχείου που τους αντιστοιχεί, και συγκεκριμένα αυτά που αφορούν

– τη λειτουργία ή μη της σχολικής μονάδας,

– την επιφάνεια κάθε χώρου κάθε σχολικής μονάδας και σε περίπτωση που εμφανίζει λανθασμένες ή μηδενικές τιμές να συμπληρώσουν την επιφάνεια του χώρου (ανεξαρτήτως εάν ο χώρος εμφανίζεται ενεργός ή μη ή βρίσκεται σε σχολική μονάδα με αναστολή λειτουργίας, όπου και πάλι πρέπει να συμπληρώσουν την επιφάνεια)

– το εάν πρόκειται για ενεργό ή μη ενεργό χώρο.

Υπογραμμίζεται ότι τα δεδομένα για τα οποία δεν καταχωρηθεί διόρθωση από το Δήμο, θα θεωρηθεί ότι ελέγχθηκαν από αυτόν και βρέθηκαν ορθά, άρα επιβεβαιώνονται.

Η διαδικασία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί και να έχουν αναρτήσει όλοι οι Δήμοι τον Πίνακα που τους αντιστοιχεί βάσει των αναλυτικών οδηγιών, έως την Παρασκευή, 25 Ιουνίου και ώρα 10.00 μ.μ.

Λεπτομέρειες στο αριθμ. 44798/15.6.2021 Έγγραφο.

Ροή ειδήσεων - ΡΟΗ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ