Για τα χρέη ενός Δήμου επιχορήγηση 5,5 εκατομμύρια

Με 5,5 εκατομμύρια ευρώ επιχορήγησε ο Αναπληρωτής Υπ. Εσωτερικών το Δήμο Αθηναίων, για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών του προς τρίτους.

Ειδικότερα, με την αριθμ. 46948/23.6.2021 Απόφαση του Στέλιου Πέτσα, που δημοσιεύθηκε την 24η Ιουνίου, εγκρίθηκε η επιχορήγηση ποσού έως 5.500.000,00 € στο Δήμο Αθηναίων αποκλειστικά και μόνο για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών του προς τρίτους (Φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης) σύμφωνα με τους κανόνες της Απόφασης του Θ. Σκυλακάκη   «Εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων των Φορέων του υποτομέα των ΟΤΑ», με χρέωση του λογαριασμού του Υπ. Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων «Επιχορηγήσεις εποπτευόμενων φορέων του Υπ. Εσωτερικών  - Κάλυψη ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων».

Όπως ορίζεται στο αρ.5 της Απόφασης, η διαδικασία της εξόφλησης των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων ολοκληρώνεται στις 30 Ιουνίου 2021.

Σημειώνεται ότι το 60 % των εισπραχθέντων ποσών, παρακρατείται από τον επιχορηγούμενο Δήμο στο πλαίσιο της μηνιαίας διαδικασίας κατανομής των δικαιούμενων Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) σύμφωνα με την παρ.9 του αρ.1 της ανωτέρω Υ.Α. Σκυλακάκη. Αν ο Δήμος ολοκληρώσει την αποπληρωμή του συνόλου των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών του μέχρι τη λήξη του προγράμματος βάσει του αρ.2 της ίδιας Υ.Α., τα ποσά επιχορήγησης που έλαβε κατά τα οικονομικά έτη 2020 και 2021 για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών του, δεν παρακρατούνται.

( Μπορείτε συναφώς να θυμηθείτε:

«Ποιοι 132 Δήμοι παίρνουν 54 εκατομ. για να ξεπληρώσουν "φέσια"»  )

ΣΑΛΟΥΣΤΡΟΣ ΑΡΗΣ 336×280
ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ 336×280
Ροή ειδήσεων - Τελευταία Νέα
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ