Αθλητικές εγκαταστάσεις ΟΤΑ: Ποιοι απαγορεύεται να τις χρησιμοποιούν από 1η Σεπτεμβρίου

by litsa TSANTIRAKI

Τελευταία Ενημέρωση:

Τις αθλητικές εγκαταστάσεις των Δήμων και των Περιφερειών αφορά και το άρθρο 54 του νέου Νόμου 4809/2021 (Φ.Ε.Κ. Α’ 102).

( Υπενθυμίζεται ότι ο AIRETOS.GR έχει ήδη παρουσιάσει τι ψηφίστηκε στο άρθρο 47  του ίδιου Νόμου, επίσης για τις αθλητικές εγκαταστάσεις της Αυτοδιοίκησης. )

Με το νέο άρθρο 54 λοιπόν, προστέθηκε νέα παράγραφος στο αρ.75 του ν.4735/2020, η οποία ορίζει:

« 2. Η ισχύς της παρ.2 του αρ.66 ΑΡΧΙΖΕΙ την 1η.9.2021. »

Τι ορίζει η παρ.2 του αρ.66 του ν.4735/2020, όπως έχει τροποποιηθεί με το αρ.65 του ν.4809/2021 και θα αρχίσει να ισχύει την 1η Σεπτεμβρίου ;

Αυτό:

« 2. Αθλητικό σωματείο που δεν φέρει την ειδική αθλητική αναγνώριση του αρ.8 του ν.2725/1999 και δεν έχει εγγραφεί στο ηλεκτρονικό Μητρώο αθλητικών σωματείων του αρ.142 του ν.4714/2020, ΔΕΝ μπορεί να χρησιμοποιεί αθλητικές εγκαταστάσεις ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΕ ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού. »

Ολόκληρος ο νέος Νόμος 4809/2021 ΕΔΩ 

airetos.gr

Related Articles