Συμβασιούχοι Παιδικών/ΚΔΑΠ: Κατατέθηκε διάταξη για την κάλυψη της μισθοδοσίας τους

by litsa TSANTIRAKI

Τελευταία Ενημέρωση:

Το αρ.1 Τροπολογίας της Κυβέρνησης, που ψηφίζεται σήμερα 11.10.2021 στην Ολομέλεια της Βουλής, αφορά την καταβολή μισθοδοσίας στους συμβασιούχους της Δράσης “Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής”.

Ειδικότερα, με το κατατεθέν άρθρο τροποποιείται η παρ.1 του αρ.101 του ν.4483/2017, η οποία έχει γίνει πλέον έθιμο να αλλάζει κάθε χρονιά.

Αναλυτικότερα, μέχρι σήμερα έχει τροποποιηθεί με:

– το αρ.117 του ν.4488/2017,

– το αρ.21 του ν.4563/2018,

– το αρ.114 του ν.4623/201και

– το αρ.65 του ν.4722/2020.

Ο AIRETOS.GR παρουσιάζει:

α] τη διάταξη όπως ισχύει σήμερα,

β] τη διάταξη όπως θα αντικατασταθεί με την υπό ψήφιση Τροπολογία,

γ] το απόσπασμα από το κατατεθέν έγγραφο της Τροπολογίας.

α] ΠΡΙΝ

« 1. Οι ΟΤΑ και τα νομικά τους πρόσωπα, εφόσον η χρηματοδότηση της δράσης “Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής” δεν επαρκεί για την κάλυψη των δαπανών μισθοδοσίας και ασφαλιστικών εισφορών του απαιτούμενου προσωπικού που απασχολείται σε αυτή με συμβάσεις εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για τους ετήσιους κύκλους 2016-2017, 20172018, 2018-2019, 2019-2020 και 2020-2021, καλύπτουν τις δαπάνες αυτές από κάθε είδους τακτικά ή έκτακτα ανειδίκευτα έσοδά τους ή μπορούν να επιχορηγούνται για τον σκοπό αυτόν από το ειδικό πρόγραμμα ενίσχυσης του αρ.71 του ν.4509/2017. Με Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων η δυνατότητα του προηγούμενου εδάφιου μπορεί να επεκτείνεται και σε επόμενους ετήσιους κύκλους. »

β] ΜΕΤΑ

« 1. Εφόσον η χρηματοδότηση της δράσης “Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής” δεν επαρκεί για την κάλυψη των δαπανών μισθοδοσίας και ασφαλιστικών εισφορών του απαιτούμενου προσωπικού που απασχολείται σε αυτή με συμβάσεις εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ), για οποιονδήποτε ετήσιο κύκλο αυτής, οι ΟΤΑ και τα νομικά τους πρόσωπα καλύπτουν τις δαπάνες αυτές από κάθε είδους τακτικά ή έκτακτα ανειδίκευτα έσοδά τους, ή μπορούν να επιχορηγούνται για τον σκοπό αυτόν από το ειδικό πρόγραμμα ενίσχυσης του αρ.71 του ν.4509/2017. »

γ] Μπορείτε να δείτε κατωτέρω το απόσπασμα της Τροπολογίας με το κατατεθέν άρθρο:

Related Articles