Ενημερωτική εκδήλωση στην ΕΑΣΗ την Τετάρτη

by RAFAELA MPERKH

Τελευταία Ενημέρωση:

Στα ̟πλαίσια των ενεργειών που προγραμματίζει η Εθνική Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΕΘΕΑΣ), για την  ενημέρωση των Αγροτικών Οργανώσεων, σχετικά µε το Πρόγραμμα Ανάκαμψης της Αγροτικής Οικονομίας,  διοργανώνει ενημερωτική εκδήλωση στο Ηράκλειο Κρήτης την Τετάρτη 1 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 18.00 το απόγευμά, στην Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου (62 Μαρτύρων 146 –Ηράκλειο).

Προσκαλούνται να μετάσχουν όλοι οι Συνεταιρισμοί από τις Περιφερειακές Ενότητες Ηρακλείου, Χανίων, Ρεθύμνου,  Λασιθίου.  

Στην ενημερωτική εκδήλωση θα μετέχουν:  

α) Εκπρόσωποι από την εταιρεία ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ Α.Ε., η οποία είναι σύμβουλος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης  και Τροφίμων, για το Πρόγραµµα Ανάκαµψης στον Αγροτικό τομέα και  

β) Ο Γενικός διευθυντής του Αγροτικού Τομέα της Τράπεζας Πειραιώς κ. Α. Αλεξάνδρου καθώς και ανώτατα στελέχη  της κεντρικής υπηρεσίας της Τράπεζας.  

Θα αναλυθούν όλοι οι άξονες του ̟προγράμματος, οι ̟προϋποθέσεις ένταξης, οι ̟προβλεπόμενες επιχορηγήσεις, οι χρηματοδοτικές  δυνατότητες κ.ά.  

1) στις επενδύσεις του τομέα τυποποίησης – μεταποίησης 

2) στις επενδύσεις και συνεργασίες του ̟πρωτογενούς και δευτερογενούς τομέα  

3) στην αναδιάρθρωση των καλλιεργειών 

4) στις επενδύσεις του τομέα αγροτοτουρισµού και  

5) στην γενετική βελτίωση των ζώων 

Καλούνται να µμετάσχουν οι εκπρόσωποι όλων των Συνεταιρισμών των ανωτέρω αναφερόμενων Περιφερειακών  Ενοτήτων.  

Αντίστοιχες ενημερωτικές εκδηλώσεις, θα ̟πραγματοποιήσει η ΕΘ.Ε.Α.Σ., ̟περιφερειακά, σε επτά ̟πόλεις ανά την  Ελλάδα, έτσι ώστε έγκαιρα και υπεύθυνα να ενημερωθούν οι Αγροτικές Οργανώσεις και να ετοιμάσουν τα  επενδυτικά τους σχέδια.  

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς  

Χρήστος Γιαννακάκης  

Πρόεδρος ∆ιοικητικού Συμβουλίου ΕΘΕΑΣ 

Related Articles