Φροντιστήριο ΚΥΚΛΟΣ: Σχολιασμός θεμάτων Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης ΕΠΑΛ

by fonimaleviziou.gr

Τελευταία Ενημέρωση:

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΑΛ

Τα θέματα του μαθήματος ήταν κατανοητά και σαφή στο σύνολο τους. Απαιτούσαν ουσιαστική κατανόηση της ύλης και καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος του μαθήματος. Εξετάζουν περισσότερο το θεωρητικό μέρος της ύλης εκτός από το Θέμα Δ το οποίο χρειάζεται περισσότερη προσοχή καθώς περιλαμβάνει αρκετά ερωτήματα. Οι καλά προετοιμασμένοι μαθητές μπορούσαν να ανταποκριθούν αρκετά καλά.

Related Articles