Στον αέρα αντιρρήσεις και πρόδηλα σφάλματα. Νέα προθεσμία για τους δασικούς χάρτες

by litsa TSANTIRAKI

Τελευταία Ενημέρωση:

Δεν έχουν ξεμπλέξει οι χιλιάδες ιδιοκτήτες και οι σύμβουλοι τους επαγγελματίες μηχανικοί, δασολόγοι και νομικοί, που κατάφεραν και υπέβαλαν μέχρι την οριστική λήξη της προθεσμίας ψηφιακά αντιρρήσεις και αιτήσεις πρόδηλων σφαλμάτων στους Δασικούς Χάρτες. Αιφνιδίως γίνεται γνωστό ότι πρέπει να προλάβουν νέα προθεσμία έως τις 11 Αυγούστου 2022, για να ολοκληρώσουν τη διαδικασία.

Ο τεράστιος όγκος των στοιχείων και δικαιολογητικών των φακέλων των αντιρρήσεων και πρόδηλων σφαλμάτων στους Δασικούς Χάρτες, που κατατέθηκε ψηφιακά μέσω της πλατφόρμας του Κτηματολογίου, πρέπει εντός νέας ασφυκτικής προθεσμίας να κατατεθεί και σε έντυπη μορφή στις Δασικές Υπηρεσίες.

Η  πανελλαδική επιχείρηση για τη ψηφιακή υποβολή των αντιρρήσεων και των αιτήσεων πρόδηλων σφαλμάτων στους Δασικούς Χάρτες, μέσω της πλατφόρμας του Κτηματολογίου, που εξελίχθηκε σε αγώνα δρόμου και αγωνίας για χιλιάδες ιδιοκτήτες και επαγγελματίες, ενώ πολλοί κόπηκαν στο νήμα, καθώς λόγω των δυσλειτουργιών των ψηφιακών συστημάτων δεν κατάφεραν να ολοκληρώσουν τη διαδικασία μέχρι την 1η Αυγούστου 2022, (η προθεσμία έληξε 31 Ιουλίου 2022 και επειδή ήταν αργία Κυριακής μεταφέρθηκε την επόμενη ημέρα Δευτέρα  1η Αυγούστου 2022), τώρα συνεχίζεται σε νέες περιπέτειες. Για τους «κομμένους» φαίνεται ότι δεν υπάρχει καμία ελπίδα να έχουν νέα ευκαιρία, ενώ όσοι κατάφεραν να κάνουν εμπρόθεσμα τις ψηφιακές υπαγωγές πρέπει να τρέξουν νέο αγώνα δρόμου και της έντυπης εμπρόθεσμης κατάθεσης των φακέλων τους.

Aπαραίτητη η έντυπη αποστολή

Οι Διευθύνσεις Δασών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, με επίσημες ανακοινώσεις τους, ειδοποιούν τους ενδιαφερόμενους ότι: «είναι απαραίτητη η έντυπη αποστολή των αντιρρήσεων και των προδήλων σφαλμάτων εντός 10 ημερών από την λήξη της προθεσμίας υποβολής τους, προκειμένου να ελεγχθούν και στη συνέχεια να διαβιβαστούν στις Επιτροπές Εξέτασης Αντιρρήσεων (ΕΠΕΑ)».

Νέα ασφυκτική προθεσμία

Επιβεβαιώνεται λοιπόν η λήξη της οριστικής προθεσμίας των αντιρρήσεων και πρόδηλων σφαλμάτων την 1η Αυγούστου 2022 και ταυτοχρόνως ορίζεται νέα καταληκτική προθεσμία δέκα ημερών, από τις οποίες οι μισές ημέρες έχουν εκπνεύσει, έως τις 11 Αυγούστου 2022, οι φάκελοι των αντιρρήσεων και των αιτήσεων πρόδηλων σφαλμάτων, που εμπροθέσμως κατατέθηκαν ψηφιακά μέσω της πλατφόρμας του Κτηματολογίου, με όλα τα στοιχεία τους, (συμβόλαια, πράξεις χαρακτηρισμού, τοπογραφικά διαγράμματα, αεροφωτογραφίες, τεχνικές εκθέσεις φωτοερμηνείας, πράξεις αναδασμού, οικοδομικές άδειες κ.α.) και αυτά που αποδεικνύουν το έννομο συμφέρον και την καταβολή του ειδικού τέλους, να υποβληθούν και σε έντυπη μορφή, μέσω ταχυδρομείου είτε με αυτοπρόσωπη παρουσία στις Δασικές Υπηρεσίες.

Με νόμο του 2010

Η υποχρεωτική κατάθεση των φακέλων των αντιρρήσεων και πρόδηλων σφαλμάτων στις Δασικές Υπηρεσίες, μετά τη ψηφιακή κατάθεση τους στο Κτηματολόγιο, εντός προθεσμίας δέκα ημερών μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής τους προβλέπεται σε διάταξη του νόμου 3889/10, (παρ. 2 του άρθρου 16), αναφορά της οποίας υπάρχει και στα «ψιλά γράμματα» των αποφάσεων ανάρτησης των Δασικών Χαρτών από τις Διευθύνσεις Δασών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.

Τι λένε από τις Δασικές Υπηρεσίες

Σε επικοινωνία τους με το ecopress υπηρεσιακοί παράγοντες Δασικών Υπηρεσιών είπαν ότι «η εκπρόθεσμη και έντυπη υποβολή των φακέλων είναι υποχρεωτική σύμφωνα με το νόμο». Σημείωσαν ότι «σχεδόν στο σύνολο τους οι φάκελοι που υποβλήθηκαν ψηφιακά δεν έχουν φτάσει στις Δασικές Υπηρεσίες σε έντυπη μορφή». Αναγνώρισαν ότι «οι ενδιαφερόμενοι στην πλειοψηφία τους δεν γνωρίζουν ούτε έχουν ενημερωθεί αναλυτικά και συγκεκριμένα για αυτή την υποχρέωση».

Όσο για τα προβλήματα που δημιουργούνται και τις επιπτώσεις αυτής της διαδικασίας στην εξέταση των αντιρρήσεων και στους Δασικούς Χάρτες παρέπεμψαν σε ενέργειες του αρμόδιου υπουργείου Περιβάλλοντος, αναφέροντας πως από την πλευρά τους «δεν έχουν αρμοδιότητα ούτε ευθύνη να προβούν σε άλλες ενέργειες» και ευλόγως ότι «τηρούν το νόμο».

Άγνοια των ενδιαφερομένων

Ενδεικτική των προβλημάτων που δημιουργούνται και της άγνοιας των ενδιαφερομένων για την υποχρέωση μετά τη ψηφιακή και της έντυπης κατάθεσης των φακέλων, μεταξύ πολλών άλλων είναι η περίπτωση της Δασικής Υπηρεσίας Λέσβου, η οποία στην επίσημη ανακοίνωση της σημειώνει ότι: «Μετά την λήξη της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων και αιτήσεων διόρθωσης πρόδηλων σφαλμάτων κατά του περιεχομένου του αναρτημένου δασικού χάρτη διαπιστώσαμε ότι έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά και εμπρόθεσμα αλλά δεν έχουμε παραλάβει ταχυδρομικά περί τις 407 αντιρρήσεις και 650 αιτήσεις διόρθωσης πρόδηλων σφαλμάτων».

Προϋπόθεση για να διαβιβαστούν στις ΕΠΕΑ 

Στις ανακοινώσεις των δασικών Διευθύνσεων η έντυπη κατάθεση των φακέλων συνδέεται με την ουσιαστική ολοκλήρωση της υποβολής τους αλλά και το αποτέλεσμα στην αναμόρφωση του Δασικού Χάρτη, καθώς αναφέρεται ως προϋπόθεση «προκειμένου να ελεγχθούν και στη συνέχεια να διαβιβαστούν στις Επιτροπές Εξέτασης Αντιρρήσεων (ΕΠΕΑ)».

-«Ύστερα από τα ανωτέρω σημειώνεται στις ανακοινώσεις των Δασικών Διευθύνσεων, ενημερώνουμε όλους τους ενδιαφερομένους ότι θα πρέπει άμεσα να εκτυπώσουν τις υποβληθείσες εμπρόθεσμα αντιρρήσεις τους και τα εμπρόθεσμα υποβληθέντα αιτήματα διόρθωσης πρόδηλων σφαλμάτων, μαζί με όλα τα επιπλέον δικαιολογητικά και να μας τα αποστείλουν σε κλειστό φάκελο, μέχρι τις 11 Αυγούστου.

Η αποστολή μπορεί να γίνει είτε ταχυδρομικά είτε με εταιρεία ταχυμεταφορών ή και με αυτοπρόσωπη παρουσία στο πρωτόκολλο της Δ/νσης Δασών».

Αντιπεριβαλλοντικό μήνυμα

Ανοίγει λοιπόν νέος κύκλος ταλαιπωρίας και οικονομικής επιβάρυνσης για τους ενδιαφερόμενους στην καρδία του καλοκαιριού, που τα πάντα υπολειτουργούν, προς αποθέωση της γραφειοκρατίας, και συν όλων των άλλων δίνεται κατεξοχήν αντιπεριβαλλοντικό μήνυμα, ότι θυσιάζεται ένα μικρό δάσος παραγωγής χαρτιού στο «χαρτοβασίλειο» των Δασικών Χαρτών.

Τι λέει ο νόμος

Στο νόμο 3889/10, (άρθρο 16 παράγραφος 2) σχετικά με τη διαδικασία υποβολής αντιρρήσεων αναφέρονται τα ακόλουθα:

“2.Τα στοιχεία που αποδεικνύουν την καταβολή του ειδικού τέλους και το έννομο συμφέρον, αποστέλλονται από τον ενδιαφερόμενο, το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων σε έντυπη μορφή, στο Σημείο Υποστήριξης της Ανάρτησης Δασικού Χάρτη, σύμφωνα με όσα ορίζονται ειδικώς στην πρόσκληση υποβολής αντιρρήσεων. Στο φάκελο αποστολής αναγράφεται υποχρεωτικά το όνομα του ενδιαφερομένου και ο αριθμός πρωτοκόλλου των αντιρρήσεων που υποβλήθηκαν. Συμπληρωματικά αποδεικτικά στοιχεία, που επικαλείται ο ενδιαφερόμενος, μπορούν να συμπεριλαμβάνονται στην ανωτέρω αλληλογραφία ή και να κατατίθενται στην ΕΠ.Ε.Α. κατά την εξέταση της αντίρρησης”.

Πηγή: ecopress.gr

Related Articles